İçişleri Bakanlığı Genelgesi Üzerine, Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformundan Basın Açıklaması Geldi…

İçişleri Bakanlığı Genelgesi Üzerine, Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformundan Basın Açıklaması Geldi…

 

 

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelenecek bilgisi üzerine Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformundan Basın Açıklaması geldi..
——————————————————————————————————————–
İçişleri Bakanlığı Genelgesine Göre STK, 1 Aralık’a Kadar Ertelenecek Bilgisi Üzerine Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformundan Basın Açıklaması Geldi..
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu 30 Ekim 2020 de,  4’cü’sünü Yapmayı Planladığı Toplantıyı, Dünyayı Tehdit Etmeye Devam Eden Covıd-19 Nedeni İle, İçişleri Bakanlığının Aldığı Karar Neticesinde Maalesef 1 Aralık’tan Sonra İleri Bir Tarihe Ertelediğimizi, Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu 4’cü Yeni Toplantı Tarihini Yakın Zamanda Üye STK Başkanlarımıza Ve Kamuoyuna bildireceğimizi Saygı İle Arz Ederiz. Denildi.


BASIN BİLDİRİSİNİN ÖZETLE SATIR BAŞLARI

Başkent Platformu Olarak Bizler; Yıllar Önce Merkeze İnsanı Koyarak Misyonumuzun Özeti Olan, “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın & Devletin Sahibi Millettir’’ Anlayışına Hizmet Etme Maksadıyla Yola Çıkmış Sivil Bir İnisiyatifiz.

Bizlerde O Günden Bugüne Kadar Milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Aldığımız Işık ve İlham Doğrultusunda Yurtiçinde ve Yurtdışında 1200 STK ile Ortak Akılda Buluşarak, Lobi Faaliyetleri Çerçevesinde Birçok Çalışmaya İmza Attık.

Başkent Platformu Olarak Bizler; Siyasi Partilerin Şahsi Görüşlerinden Bağımsız, Günlük Politize Olmuş Siyasetten Uzak, Toplumun Tüm Katmanlarını Kucaklayan Bir Anlayışa Sahip Olduğumuz Gibi, Farklı Görüş ve Fikirlere Hep Saygılı Olmayıda  Amaç Edindik. Niyetler Devlet ve Millet Nezdinde Halisanedir.

Binlerce Yıl Şanlı Tarihimize İsimlerini Altın Harflerle Yazdıran Ecdadımız, Sancağı 1923 Yılında Genç Cumhuriyetimize Devretmesiyle Birlikte Milletimiz İçin Yeni Bir Dönem Başlamıştır. Bir benzeri yakın tarihimizde 24 Haziran 2018 de Türk Milletinin özgür iradesi,  teveccühü ve desteğiyle Cumhur Başkanlığı Başkanlık sistemine geçilerek Türkiye’nin yeni yol haritası belirlenmiştir. Güçler Ayrılığından, Güçler Birliği Modeline geçiş yapılmıştır.

Bizler Bugün, Bu Tarihi Gerçekler Işığında, Tarih Bir Bütündür Diyoruz ve Merkeze İnsanı Koyarak, “Selçukluda, Osmanlıda, Cumhuriyette Bizim Diyerek” Hem Tarihimize Sahip Çıkmanın, Beraberinde Milli Devlet Çizgisinde Geleceğe Köprü Olmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz.

Platformumuzun 26 Bin Denek Üzerinde Yaptığı Anketler Sonucunda Sivil Toplum Kuruluşları İle Yaptığımız İstişare ve Veriler Işığında, Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi İle İlgili, Hukukçularımızın Hazırladığı Taslak Raporumuzu Ocak 2012 Tarihinde TBMM Yazılı Olarak Devletin En Üst Kademesine Sunduk. 

TBMM Başkanlığının Daveti Neticesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP, MHP Komisyon Üyeleri Nezaretinde Bilgi Paylaşımı Yaparak, Bir Sorumluluğumuzu Daha Yerine Getirmenin Huzurunu Yaşadık. (TBMM 13 OCAK 2012 TARİH-SAYI A.01.1.AUK. 0.00.00. 130.02/41773)

Yeni sisteme geçmemizle birlikte; yerel yönetimlerin yeni sisteme entegrosyonu na katkı amaçlı Başkent Platformu Öncülüğünde 24 Haziran Seçimlerinden Hemen Sonra 26 Haziranda 2018’ de Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Cumhurbaşkanımız  Sayın RECEP TAYİP ERDOĞAN’a, Ak Parti Genel Merkezine ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sayın Dr.DEVLET BAHÇELİ’ ye YEREL YÖNETİMLER HALK MECLİSİ PLATFORMU’nunKuruluşu ve GerekçesiHakkında Bilgi Akışı Sağladık.

Devamında Başkent Platformu Öncülüğünde 1200’ü Aşkın Kardeş Sivil Toplum Kuruluşunu Temsilen, Konfederasyon, Federasyon, Vakıf ve Dernek Başkanlarından Oluşan Geniş Katılımlı “Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu” Birinci, İkinci ve Üçüncü Toplantılarımızı  gerçekleştirdik.

Başkent Platformu Ülkemizde İstikrarın, Güven Ortamının Özellikle de Kardeşliğin ve Demokrasinin  Tam Anlamıyla Tesis Edilmesi amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Akılda Buluşarak Lobi Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Yol Haritaları Belirlemeye, Çözüm Önerileri Üretmeye Gayret Göstermektedir.


Milletimiz Takdir Edecektir ki; Devlet ile Millet Arasında Asla ve Asla Mesafe Olamaz. Büyük Devlet, Milletiyle Var Olan Devlettir; Büyük Devlet, Milletiyle El Ele Olan Devlettir; Büyük Devlet, Milletinin Hukukunu Koruyan, Adaleti Sağlayan, Hürriyeti Hâkim Kılan Devlettir.

YEREL YÖNETİMLER HALK MECLİSİ PLATFORMU

         Yerel yönetimler “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturunun tecellisi halka en yakın hizmet birimleri olarak Demokrasilerin tecelli ettiği daha çok hizmete esas uygulamaların üzerine inşa edilmiş yapılardır. Kaşgarlı Mahmut’un  Divanı Lügatit Türk eserinde de bahsolunan “Halkın ‘tebaanın’ sırtını pek karnını tok tutacaksın” ilkesinin vücut bulduğu sosyal, kültürel, ekonomik  hizmet noktaları olarak varlıklarını sürdürmektedirler.

Yerel yönetimler Halk tarafından seçilmiş, başkanlık ve heyeti umumisi, meclis üyelikleri, encümen üyelikleri ve muhtarlıklar gibi demokrasinin unsurları olan bir kısım yapılardan oluşmaktadır. Bu birimlerde sistemle barışık devletin üniter yapısında yer bulan her kesimden, her iradeden, her ideolojik yapıdan temsilciler yer alır.

Bu sebeple yerel yönetimler nezdinde Halk meclislerinin yeniden güncellenerek ele alınması ve işler hale getirilmesi zaruriyeti hasıl olmuştur.

Bu düşünce ve görülen lüzum üzerine 26 Haziran 2018 tarihinde Başkent Platformunun öncülüğünde YEREL YÖNETİMLER HALK MECLİSİ PLATFORMU kurulmuştur.

Bu Meclislerin var oluş sebeplerini ve amaçlarını anlamak için halkın demokratik yasal haklarını ve öz yönetim fikrinin altını doldurmak gerekir.

Halk meclisleri sundukları öneri ve aldıkları kararlar ile özyönetim modeliyle halka hem kısmi yetki, hem de sorumluluk yüklemektedir.

Bu maksatla vuku bulan yaşama dair zorlukların acil sorunların ivedilikle tespitinin yapılarak bir an önce çözümünün sağlanması noktasında gayret göstermelidir. Burada asıl hedef halkın bizatihi kendisini direkt etkileyen sorunları çözmeye halkı dahil etmek  öneri ve görüşlerini almak  kendi kaderinin sorumluluğunda  söz sahibi olmasını ve kararlara ortak olmasını  sağlamaktır.

Halk meclislerinin gayesi demokrasinin vazgeçilmez ayağını teşkil eden halkı öz yönetime esas uygulamalara hazırlamak ve mevcut yönetimlere aktif bir şekilde dahil etmek için  alt yapı sağlamaktır.

Bu kapsamda halkın merkeziyetçi, otoriter uygulamalardan dayatmalardan korunması için halkın içinde yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik kısacası yaşamsal sorunların çözümüne yönelik bizzat bu unsurların içerisinde yaşayan mutfağında yer alan bireylerin görüş ve düşüncelerine ve çözüm önerilerine yer vermeleri gerekmektedir. Halk meclislerinin amaçları ve gayeleri belli ve nettir.

HALK MECLİSLERİNİN GAYE ve AMAÇLARI

 • Halk meclisleri kendi yaşam alanlarında oluşturdukları birlik beraberlik ve öz yönetim ilkesine bağlı olarak örgütlenmeleri sayesinde ülke yönetimine dolaylı ve gönüllü olarak katılırlar ve söz sahibi olurlar. Bu yapı halkın öz iradesine dayalı güçler birliği modelinin en merkezdeki tecellisi ve tezahürüdür.
 • Siyasi ve ideolojik etnik ve bölgesel unsur ve yapılanmalardan bağımsız olarak halkın sosyolojik, kültürel, ekonomik, toplumsal ve hepsini içerisine alan yaşamsal ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında tespit ederek dayanışma ve ortak akılda buluşmalarını sağlamaktır.
 • Yaşadıkları kentte ve sosyal çevrede hukuka ve yönetmeliklere aykırı dayatma ve uygulamalara karşı farkındalık sağlayarak toplumsal direnç oluşturmaktır.
 • Merkezi ve partizanca tutum ve uygulamalar sebebiyle eşit olmayan ve hakkaniyetsiz sorunlar hakkında önerilerde bulunmak ve çözümler üretmek. ( eğitimde eşitlik, sosyal güvence, gıda ve yardımların sağlıklı dağıtımı sosyal sorumluluk çerçevesinde imar ve konut sorunlarının çözümü vs…)
 • Sosyal ve kültürel alanda yozlaşmaya mahal vermemek, mücadele etmek, geleceğe dönük yatırımlar yapmaktır.  (Uyuşturucu, alkol, cürüm vs…)
 • Bu gün tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin de kanayan yarası haline gelmiş toplumun önemli bir mihenk taşı olan kadın haklarını ve sorunlarına eğilmek, tespitlerde bulunmak ve çözümler üretmektir.              (Kadına yönelik şiddetin tespiti ve ortadan kaldırılması, kadının toplum ve aile içerisindeki konumunu güçlendirecek uygulamalar ortaya koymak,  eğitim, kurs mali destek hibe vs…) kolektif faaliyetlere dahil etmek Eğitimli bir birey anne ve nesillere rehberlik edecek donanımlara sahip bilinçli, üretken aktif bireyler olması için gerekli sosyal ve beşeri kurslar açmak, Ülke ve aile ekonomisine katkı sağlamak ve bireysel ekonomik özgürlüğüne kavuşması için kooperatif oluşumlarına dahil edilmesi, proje ve desteklerde yer almalarını sağlamaktır.
 • Sağlıklı bir toplum ve nesil yetiştirmek için erkek, kadın ve çocukların eşit şartlarda spor yapabilecekleri sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri fiziki alt yapılarının tanzim edilmesi ve aktif katılımlarının sağlanmasına gayret göstermektir.
 • Eğitimde eşitlik ilkesi çerçevesinde hem kız çocuklarının eğitime teşvik edilmesi, hem de yeni inşa edilecek okullardaki fiziki altyapı ve eğitim araçlarının nitelik ve nicelikleri açısından yeterli olmalarının sağlanması noktasında faaliyetlerde bulunmaktır.
 • Öncelikle günümüzde hayati önem taşıyan toplumu oluşturan bireylerin sağlığının korunması ve idamesiyle alakalı sağlık hizmetleri konusunda farkındalık ve bilinçlenme noktasında katkı sağlamaktır.
 • Halkın içinde yaşadığı toplumda vuku bulan anlaşmazlıklar ve husumetleri, adli uygulamalar öncesinde Türk milletinin yüzyıllar öncesinden günümüze taşıdığı değerler ışığında gelenek görenekler çerçevesinde uzlaşı ve çözümler üretmektir.
 • Yerel yönetimlerin kent estetiği ve kentsel dönüşüm politikalarına katkıda bulunmak maksatlı  görüş ve önerilerde bulunmak, uygulanacak projelere destek sağlamaktır.
 • Yerel yönetimlerin kültür politikalarına nitelik ve nicelik açısından yardımcı olmak ve uygulamalara katkı sağlamaktır. (festivaller, konserler, panayırlar, fuarlar, vs…)

Yerel halk meclisleri platformları birlik olmanın dayanışmanın çözüm üretmenin yanı sıra bireyin kendisin bir merkeze ait hissetme çerçevesinde eleştiren değil, çözüm üreten; yönetilen değil, aynı zamanda yöneten Devletinin ve Milletinin yanında olduğu fikrini aşılayan katılımcı aynı zamanda da eleştiren bir konumda olmalıdır.

Halk meclisleri değişik sınıf, mezhep, inanç, ideolojik siyasi düşüncelerin içerinde yer aldığı bir yapılanmadır. Bu yapının çekirdekteki bireyden başlayarak en üst kademelere kadar kurgulanması ve aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler halk meclislerinin fiziki olarak yapısal örgüsünde işçi sendika ve temsilcilikleri, spor kulüpleri ve temsilcilikleri, il ve ilçe yardımlaşma hemşeri dayanışma dernekleri, etnik ve inanç toplulukları, öğrenci gençlik ve kadın dernekleri, kooperatifler doğa ve çevre inisiyatifleri ve platformları, meslek birlikleri ve odaları, demokrasi ve barış merkezli dernek ve platformlar, demokratik ve yasal ilkeler çerçevesinde bir araya gelerek yerel halk meclislerini vücuda getirerek aktif olarak görevler almasını sağlamalıdır.

Halk meclisleri çevre ve doğa sorunlarından, genel seçim çalışmalarına, festival şölen tertibinden kooperatifleşmeye, en küçüğünden en büyük organizasyonlara müdahil ve söz sahibi olmalıdır.

Bu kapsamda forumlar, paneller, toplantılar düzenlenmelidir. Koordinasyon ve iş akışıyla alakalı birimler oluşturulmalıdır.

Gönüllülük esasıyla yürütülecek olan bu çalışmalar raporlanarak ilgili muhatap ve birimlere sunulmalıdır.

Yerel yönetimler halk meclisleri geniş kitle ve toplulukların demokratik yaşamsal talep ve ihtiyaçlarını dile getiren, devlete arz eden ve çözümü noktasında fikirler ortaya koyan katalizör konumunda olmalıdır.

Halkını yok sayan değil var kılan aynı zamanda kendi yaşadığı fiziki yaşam alanlarını ve buralar hakkında alınan kararları ve uygulamaları denetleyen ve sorgulayan olacaktır.

Toplumun çekirdeği vatandaşların sadece seçim dönemlerinde hatırlanan unsurlar olmaktan çıkartılarak, işleyişe bağlı her zaman ve her kademede aktif söz sahibi olmaları sağlanmalıdır.

Bu yapı ve teşekkül Kenti yöneten seçilmiş idarecilerinde işlerini kolaylaştıracaktır.

Kentler yaşayan unsurlardır. 7/24 aktif ve canlıdırlar. Bir kent ayda bir kez tertip edilen belediye meclisi toplantılarıyla değil hayata geçirilecek halk meclisleri aracılığıyla kentte yaşayanlar ile yöneticiler arasında bir birliktelik çerçevesinde herkesin sorumluluk alacağı bir yapıya dönüştürülmelidir.

Yerel yönetimlere haiz idarecilerin kentlerin öz dinamikleri olan STK’lardan görüş, öneri ve mevcudiyetlerinden faydalanılması daha huzurlu ve daha güzel bir yaşam ortamı  ve alanı oluşturacaktır.

Halk meclisleri kent yaşamında kent vizyonunun sahip olduğu kimlik ve değerlerle, hemşerilik bilincinin geliştirilmesi kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunması  ve sürdürülmesi, sürdürülebilir kalkınma, çevre ve doğaya duyarlılık, hayvan sevgisi ve hakları konusunda duyarlı sosyal yardımlaşma, şeffaf yönetim ilkesi, hesap sorma ve hesap verme, katılımcı ve güçler birliği ilkesiyle yerinden yönetim modelini hayata  geçirmeyi esas ve hedef tayin etmelidir.

Ayrıca içişleri bakanlığının kent konseyleri yönetmeliğinin temel ilkelerini esas alarak uygulamaya esas sahada aktif olarak görevler almalıdır.

Bu kapsamda;

 • Belediye Meclislerinde temsilci bulundurma,
 • Kent Konseylerinde temsilci bulundurma,
 • Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kuruluna temsilci göndermek, raporlar hazırlamak,
 • Yerel yönetimlerde haftada yahut onbeş günde bir halk günleri tertip etmek ve temsilci bulundurmak,
 • Valilik ve Kaymakamlıklarda ayda bir yapılan halk günleri toplantılarının HALK MECLİSLERİNE dönüştürülmesi noktasında teklifte bulunmak ve temsil edilmek.
  ————————————————————————————————————Yukarıdaki ilkelerimize ve misyonumuza bağlı kalmak şartı ile İçişleri Bakanlığı genelgesine sağdık kalacağımızı, Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformumuzun Yakın zamanda yapacağı 4 cü toplantımızı 1 Aralık’tan sonra ileri bir tarihe ertelediğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

  Prof. Dr. İsa ELİRİ
  Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Genel Başkan V.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE GÖRE STK,LAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER 1 ARALIK’A KADAR ERTELENDİ.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘koronavirüs tedbirleri’ ek konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği belirtildi. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAZISI PAYLAŞILDI

Genelgede, Sağlık Bakanlığı’nca İçişleri Bakanlığı’na hitaben gönderilen şu yazıya yer verildi:

“Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covıd-19 pandemisine yönelik olarak; Covıd-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir. Dünyada halen Covıd-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Covıd-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.” 

‘ETKİNLİKLER ERTELENECEK’

Genelgede, “Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek. Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak” denildi.

 •  
Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformundan Basın Açıklaması

Rusça