Hüseyin TAŞER / Halk Meclisi

Hüseyin TAŞER / Halk Meclisi

Sivil toplum kuruluşları demokrasinin en önemli unsurlarından sayılmaktadır. Halkın örgütlenmesi sendikalar, dernekler, meslek kuruluşlar, kent meclisi, halk meclisi, gündem 21 programları altında çeşitli platformlarda şekillenmektedir.

Her girişimin ana temasında demokrasi ve demokratik işleve katkı niyetiyle sivil insiyatifin ele alınıp, değerlendirilmesi. Devlet aklına destek amacı yer almaktadır. “Yerel Yönetimler Halk Meclisi platformu” da bunlardan birisidir…

Yerel Yönetimler Halk Meclisi Çalışmalarının Hızla Yaygınlaştırılması Gerekiyor.

Yerel Yönetimler, demokratik yönetim şekillerinin en önemli kuruluşlarıdır. Yerel yönetim kavramından belediyeler anlaşılsa da en yaygın taban muhtarlık, vatandaşla iç içe olan sistemin en önemli azasıdır. İl idaresi yasasında önemli yetkiler yer almasına rağmen kullanma iradesi baskı altındadır. Kentleşme statüsü ise belediye çatısı altında yürütülmektedir…

Yere Yönetimler Halk Meclisi Platformu da son günlerde ülke genelinde tanınma ve örgütlenme gayreti içindedir. Genel Başkan, Sayın, Prof. Dr. Isa Eliri ile tanışmama siyasetçi ve işadamı, Sn, Celal Taşkın bey vesile olmuştur. Yerinden yönetimin daha verimli hale gelmesi için reformlar düzeyinde yapılacak çalışmalar elbette önemlidir…

17.01.2021 pazar günü saat 13:00’de, Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformunun Whatsapp üzerinden dijital ortamda, onlayn devam eden toplantısına katılmak ve tanışmak mümkün olmuştur. Alanya’dan başka katılımcılar da elbet vardı…

Tarih göstermiştir ki bazı sistemler şahısları, bazıları da devleti güçlü kılmıştır. Milleti ve devletiyle güçlü yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu da kalkınmanın yerelden başlatılmasıyla mümkündür. Bütün bunlar için istişare, iletişim nihayetinde ortak aklın işletilmesiyle başarı yolu açılacaktır. Bu açıdan 21. yüzyılda halkın katılımını sağlayacak yapılanma gereklidir. Günün teknolojik imkânlarını da kullanarak hızlı şekilde ilim, irfan, irtibat koordinatlarıyla çalışma yürütülmelidir…

Yerel Yönetimler Halk Meclisi çalışmalarının hızla yaygınlaştırılması, halk ihtiyaçlarının yönetimlere iletilmesi, yaşama ile yürütmenin iyi koordinesi için şarttır. Doğruyu araştırıp yakalamak ve doğru yerlere iletmek teşhisin doğruluğu için önemlidir…

Tarım kentleri, köykent projeleri, tarım ve toprak reformu tanımlamaları güncellenmelidir. Önemli vizyon üstlenmiş olan Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Başkanı, Sayın, Prof.  Dr. İsa Eliri, yönetimi ve Katılımcılarına saygılarımı arz eder; başarılar dilerim…

 

İlginizi çekebilir