BAŞKENT PLATFORMUNDAN, ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANINA ZİYARET

BAŞKENT PLATFORMUNDAN, ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANINA ZİYARET

ANKARA – (Sivil İnisiyatif) Zeliha Sorkunlu/Başkent Platformu genel başkanı aynı zamanda Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Başkent Platformu genel başkanı Dr. Mustafa Kurt’un Anavatan Partisi genel merkez ziyaretine Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu genel başkanı Prof.Dr.İsa Eliri ve Başkent Platformu genel sekreteri Latif Yanmaz eşlik etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi ziyaret eden Heyet Türkiye’deki Sivil Toplum Faaliyetleri ve Yeni Sivil Anayasa Hakkında Paylaşımlarda Bulunuldular.

Anavatan Partisi Genel merkezinde gerçekleşen görüşmede Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt görüşmede şöyle dedi;

Yeni Sivil Anayasa yapılırken, mutlaka toplumun tüm katmanları dinlenmeli, fikir ve düşünceleri alınmalı,  tarihi mirasımızdan aldığımız ışık ve ilham doğrultusunda misyonumuzun özeti olan “insanı yaşat ki, devlet yaşasın”  anlayışı üzerine geleceğe dönük inşa edilmeli.

Başkent platformu olarak toplumsal uzlaşı sağlanması halinde 2023’de muhtemelen Yeni Anayasa yapılacağı ön görülüyoruz. Bu süreçte Sivil Anayasa Tartışmalarına Sivil Toplum Kuruluşları da mutlaka dâhil edilmeli.

2011 yılında TBMM Türkiye’deki siyasi partilere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına yeni anayasa ve başkanlık sistemine katkı sağlamaları için çağrı yapmıştı.

Başkent Platformu olarak bizlerde misyonumuz çerçevesinde “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışına uygun, sosyal sorumluluk bilinci ile yeni anayasa ve başkanlık sistemi için, 2011-2012 tarihlerinde sivil toplum kuruluş başkanları ile salon toplantıları düzenleyerek bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirmiştik.

Ayrıca o tarihlerde yaptığımız anketler ışığında hukukçularımızın hazırladığı taslak raporumuzu hazır hale getirerek TBMM göndermiştik.

TBMM 13 Ocak 2012 tarih, A.01.1.AUK.0.00.00.130.02/41773 sayı) ve

TBMM vakti daveti neticesinde Başkent platformu olarak taslak raporumuzu arz edilmiştik.

Ocak 2012 de TBMM’de görüş ve düşüncelerimizi AK PARTİ, CHP, MHP, HDP, komisyon üyeleri nezaretinde sunum yaparak bir sorumluluğumuzu da yerine getirmenin huzurunu yaşadık.

Bilindiği gibi Hükûmet sistemi, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylandı. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla değiştirildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, bütün hükümleriyle birlikte, 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Başkent Platformunun öneri mahiyetindeki taslak raporunun tamamına yakını 2018 yılında yasallaşmıştır. Sivil Toplum Kuruluşu olarak o tarihlerde bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin Yeni Sivil Anayasa çağrısı üzerine Başkent Platformu ve Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu olarak sivil örgütlülük sivil demokrasinin gereği bizlerde bu sürece katkı vermek istiyoruz.

Bu bağlamda toplumsal uzlaşı sağlanması halinde başkent platformu olarak bi

zler 2012 yılında başkanlık sistemine katkı sağladığımız gibi yeni sivil anayasa çalışmalarında da yer alacağımızı, sivil inisiyatif gücünü devlet aklıyla sentezleyerek millet menfaatine devletimize daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi.

Anavatan Partisi olarak ülkemizin çıkarları, milletimizin refahı ve dürüst siyaset söz konusu olduğunda daima doğru olanın yanında yer almayı görev bildik. Mevcut Anayasa, fikir, düşünce ve esaslar bakımından özlenen ve olması gereken demokratik nitelikleri taşımamaktadır. Bu nedenle, konu henüz gündemdeyken, tartışmalarla çok zaman kaybedilmeden, konu üzerinde yoğunlaşmalı ve harekete geçilmelidir. Olağan dışı şartların etkisiyle şekillenmiş mevcut Anayasanın statükocu vasfı son bulmalıdır.

Anavatan Partisi olarak bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa çağrısını destekledik, “Türkiye mutlaka bu askeri vesayetin izlerinden kurtulmalı. Bunun da yolu, yeni, sivil bir anayasanın tamamen yürürlüğe girmesidir.”

Türkiye’nin askeri cunta dönemindeki 1982 Anayasası yerine daha sivil, özgürlükçü, şeffaf ve kısa bir anayasa etrafında buluşturulması gerekiyor. Bunun da yolu, yeni, sivil bir anayasanın tamamen yürürlüğe girmesinden geçiyor.

Türkiye’de Başkent Platformu gibi milli ve yerli gönüllülük esası üzerine faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları var. Sizin gibi sivil toplum kuruluşları toplumdaki eksiklikleri tespit ederek sorunların çözüm önerileri ile birlikte çare aramakta hizmet veren ile hizmet alan arasında köprüler kurmakta.

Başkent platformu olarak sizlerin yapmış olduğu çalışmalara bakınca gururlanmamak elde değil. Türkiye’nin ihtiyacı olan Sivil Anayasa Tartışmalarına Başkent platformunun dahil olması sivil demokrasinin bir icabıdır. Türkiye de bulunan sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil etmeniz şahsen beni ve partimizi ziyadesiyle memnun etmektedir Dedi.

 

Rusça