Yeni anayasa çalışmaları ve milletimizin beklentileri

Yeni anayasa çalışmaları ve milletimizin beklentileri

Son çeyrek yüzyılda toplumumuzun gündemini ekseriyetle anayasa üzerindeki tartışmalar ve değişikliler oluşturmuştur. 1982 anayasasının bazı maddeleri bu süreç içinde birkaç kez yeniden düzenlenmiş fakat bu tartışmalar bitmemiştir. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ise ağırlıklı olarak anayasanın bazı maddeleri üzerinde yeniden düzenlemeler olmuş, referandumlar milletimizin kabulü neticesinde sonuçlanmış fakat siyasi arenada gerek iktidar gerekse muhalefet tarafında anayasa üzerinde büyük tartışmalar gündemden düşmemiştir.

Bugün gelinen noktada ise; Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli vakıf, dernek ve oluşumlar bu değişimin bir an önce hayata geçirilmesinin gerekliliğini savunmaktadırlar.

Toplumun her kesiminden gelen yüksek ses ise; yeni anayasanın demokratik hak ve özgürlükleri ön plana çıkaran, birey ve toplumu kucaklayan, evrensel değerler ile örtüşen, birleştirici ve uzlaştırıcı, yetmiş dört milyon insanımızın yaşam kalitesini artıran amaçlara sahip olmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Demokrasi açısından önemli gördüğümüz bu ortak düşüncenin oluşması sevindiricidir. Toplumumuzun tüm katmanlarının süreç içerisinde yer alması beklentilerimizin başında gelmektedir.

İnanıyoruz ki, ülkemiz adına son derece önemli olan bu çalışmalarla ilgili milletimizin; siyasilerimizden,  aydınlarımızdan, entelektüellerimizden hukuk otoritelerinden, kamu görevlilerimizden ve medya çalışanlarımızdan beklentileri; milli kültürümüzde geçmişte de bir çok örneği görülen beraber yaşama hususunda ortak değerlere muvaffak olmuş, birlikte bu değerlerin muhafazasına irade koymuş, aynı ümit ve yeisleri paylaşmış milletimizin, birliğini, bütünlüğünü daha pekiştirmesi ve bireyi, vatandaşı ve özgürlükleri öne çıkarmasıdır.

Milletimizin üniter yapısından, özgürlüklerden, temel haklardan, ileri demokratik standartlardan, milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden; nifak ve fesada fırsat tanımadan, Türkiye’yi yüceltme ve büyütmeye zemin oluşturacak bir anayasa hazırlanmalıdır.

Millet olarak yukarıdaki olumlu beklentilerin yanında birtakım isteklerimiz daha olacaktır. Hukuk ve demokrasisi istikrar kazanmış çağdaş ülkelerdeki normlar, yeni anayasa için de geçerli olmalıdır. Ülkemizin birlik ve beraberliği üzerine kirli hesapları olan çevrelerin federasyon, ayrı bayrak, ayrı eğitim dili, ortak kurucu halk, çokluklar devleti gibi kavramların ve başlıklar anayasa içerisinde yer almamalıdır.

Anayasa çalışmaları ile gündeme gelen ileri demokrasi, temel hak ve özgürlükler, evrensel hukuk kuralları gibi kavramlar, toplumumuzun kültürel yapısını ve beynelmilel değerlerini kapsayacak şekilde iyi tanımlanmalıdır. Geçmişte büyük medeniyetlere öncülük etmiş bu millet, tarihine yaraşır ve küresel dünyaya örnek teşkil edecek bir anayasaya inşallah en kısa zamanda kavuşacaktır.

Ahmet ER