“Ülkemizde ve kardeş ülkelerde hizmet etmeyi sosyal bir sorumluluk olarak görmekteyiz”

“Ülkemizde ve kardeş ülkelerde hizmet etmeyi sosyal bir sorumluluk olarak görmekteyiz”

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  2007 yılında kurmuş olduğunuz PLANSU Türk Mühendislik ve müşavirlik Şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak, o günden bu güne bulunduğunuz noktadan ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere baktığınızda neler görüyorsunuz?.

Ülkemiz, özellikle son 10 senedeki yönetim anlayışının bir sonucu olarak ciddi manada kabuk değiştirmiş ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak hamleler yapmıştır. Yaşanan bu gelişim ve değişim sürecinin bir sonucu olarak yetişen nesillerin Türkiye algılaması değişmiş ve ülke sınırları içerisinde kendine yeten bir toplum olma olgusundan dünya meseleleri hakkında söz sahibi olacak ve yön verecek bir anlayışın gelişmesine sebep olmuştur. Bu bakış açısı ile artık iş adamlarımız ve girişimcilerimiz faaliyet konularını sadece Türkiye sınırları içerisinde değil adeta bütün sınırları kaldırarak dünya coğrafyası içerisinde yürütmeye başlamışlardır. Bütün bunların doğal bir sonucu olarak artık Türkiye, hem coğrafyasında hem de global konularda siyasi, ticari ve askeri manada söz sahibi bir konuma erişmiş ve bu konumunu pekiştirmiştir.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Plansu olarak, yurt içindeki başarılı örnek çalışmalarınızı takip ediyoruz.  Bilgi ve tecrübelerinizi, Türk Cumhuriyetlerine ve çeşitli ülkelere aktarmayı oralarda iş yapmayı düşünmüyor musunuz?

Bu noktada ülkemiz sahip olduğu genç, dinamik ve atılımcı insan kaynağıyla gerek komşu coğrafyalarda gerekse de dünyanın diğer ucu olan ülkelerde her türlü faaliyeti yerine getirmektedir. Bu manada, bizlerde bilgi beceri ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz buna hazır olduğumuzu biliyorum. Özellikle kan bağına sahip olduğumuz Türki devletlerle olan bağlarımızın gün geçtikçe daha da güçlendiğini görmek ve izlemekteyiz. Gelinen bu noktada, Türkiye, sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe ve teknoloji ile kan bağına sahip olduğu kardeş ülkelerle olan bu münasebetlerini daha da geliştirmek ve bölgede en az Rusya, Çin ve ABD kadar etkin hale gelmek zorundadır.

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinde yabancı büyük şirketler hızla çoğalmakta, yüzümüzü oralara döndüğümüzde, Size göre Türkiye bu gelişim ve oluşumların neresinde bulunmakta?

Günümüzün en temel ihtiyacının enerji olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dünyadaki mücadelenin temel sebebinin enerji kaynaklarına sahip olmak ve hüküm sürmek olduğu düşünülürse bu kaynaklar açısından zengin ülkeler konumunda bulunan Türk Cumhuriyetlerin egemen güçler tarafından kontrol edilmesine mahal verilmemesi gerekmektedir. Bölgesinde yükselen bir yıldız olarak Türkiye’nin gelişen ekonomisi, teknolojisi, bilgi birikimi ve tecrübesiyle bu ülkelere adeta bir ağabey gibi yol göstermesi gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.  Bu manada, ülkemizin mühendisleriyle, müteahhitleriyle, iş adamları ve yatırımcıları ile bu ülkelere ziyaretler düzenlemesi, yatırımlar yapması ve geleceği planlama noktasında bu ülkelere vizyon kazandırılması artık zaruri olmakta. Bütün bunların gerçekleşmesi için sadece hükümetten bir şeyler beklemek yerine Sivil İnisiyatif gibi sosyal organizasyonların daha fazla aktif olması ve girişimlerde bulunması, bu amaca olumlu katkılar sağlayacaktır.

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Tecrübelerinizi, bilgi birikiminizi ve gönlünüzü bizimle ve okurlarımızla paylaştınız size teşekkür ediyoruz. Buradan Sayın Başbakanımıza, yetkililere veya kardeş ülkelerin Başbakanlarına ve yöneticilerine neler söylemek istersiniz?

Altyapı konularında faaliyet gösteren sektöründe öncü bir firma olarak, bu ve benzeri vizyonu taşıyan her türlü platformda hem ülkemizi hem de kardeş ülkelere hizmet etmeyi sosyal bir sorumluluk olarak kabul etmiş bulunmaktayız. Görev verilmesi halinde layıkıyla üzerimize düşeni yerine getireceğimizi ve bütün enerjimizle muvaffak olmak için çalışacağımızı belirtmekten mutluluk duyarız. Plansu olarak; misyon ve vizyonumuzda çağa uygun projelere imza atarken, insan odaklı faaliyetlerimiz ticari kaygılardan uzak marka bilinci hizmet kalitesini artırarak ilişkilerimizin gelişmesine hep hassasiyet gösterdik bundan sonrada hep böyle olacak..

İlginizi çekebilir