Başkent Platformun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Arz-ı Şükran Mesajı

Başkent Platformun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Arz-ı Şükran Mesajı

Başkent Platformu TBMM’ye Türkçe’nin Korunması ve Evrensel Dil Olmasını Teklif Etmişti.

ANKARA (Sivil İnisiyatif) Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir genelge yayınlayarak, 2021 yılının ‘Bizim Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurtdışında kampanya düzenleneceğini duyurulmasının ardından Başkent Platformu genel merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfen mesajı yayınladı.

BAŞKENT PLATFORMUNUN ARZ-I ŞÜKRAN MESAJI ÖZETLE ŞÖYLE

Başkent Platformu olarak bizler, yıllar önce tarihi mirasından aldığı ışık ve ilham doğrultusunda misyonunun özeti olan “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıkmış, insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep ve siyasal görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insanlarının tümünü kucaklayan, dünya insanlarının huzurlu, mutlu, refah ve barış içerisinde yaşaması için çok yönlü çalışan sivil bir inisiyatifiz.

Başkent Platformu, kuruluşundan kısa zaman sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin vakti daveti üzerine (16 Ağustos 2008) de Dolmabahçe Sarayında bir araya gelmiş, misyonu hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme yaparak, gelecekte yurtiçinde ve yurtdışında yapacağı lobi faaliyetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini arz etmiştir.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Başkent Platformu, her konuda olduğu gibi Yeni Anayasa çalışmaları konusunda da duyarlı davranmış, toplumsal barışa destek amacı ile geniş çaplı araştırmalar ve anket çalışmaları yaparak, toplumun hassasiyet ve beklentilerini tespit etmiş, elde ettiği veriler ışığında Yeni Anayasa çalışmalarına katkı amacıyla hazırladığı taslak raporu ’nu Ocak 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştu.

TBMM 3’nolu Komisyonun Başkent Platformunu Davet Etmesi Üzerine (Ak Parti, CHP, MHP, BDP) Komisyon Üyeleri Nezaretinde Teklif Mahiyetindeki Türkçe ile Alakalı Raporun Özeti Şöyle;

Resmi Dil Türkçe’ dir. Bütün öğretim kademelerinde okutma dili “Türkçe” olmalıdır. Yabancı diller kurslarda yapılır.

Yeni Anayasada Türkçenin koruma altına alınmasını, Türkçe’nin yabancı dillerden arındırılmasını, yaygın bir dil olması için gerekli tedbirlerin alınmasını, dil bilimcileri tarafından çağa uygun hale getirilmesini, Türkçenin evrensel dil olarak yaygın hale getirilmesi için teşvik edilmesini, Başkent Platformu olarak teklif ediyor talep talepte bulunuyoruz.

Bilindiği üzere Başkent Platformunun TBMM ’e Ocak 2012 de teklifinden yaklaşık 5 yıl sonra 15 Mart’ta 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerinde “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” ilan edildiği belirtilmişti. O tarihlerde yine çok mutlu olduğumuzu ve memnuniyetimizi basın mensupları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmıştık.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Başkent Platformu ailesi olarak bizler, tarihimizden aldığımız ışık ve ilham doğrultusunda vakıf anlayışı çerçevesinde misyonumuzun özeti olan ‘’insanı yaşat ki, devlet yaşasın’’ anlayışına hizmet maksadıyla yola çıkmış uluslararası bir platformuz.

Platform Olarak Bizler Sivil İnisiyatif Gücünü Devlet Aklıyla Sentezleyerek Millet Menfaatine Devletimize Daha Fazla Katkı Sağlayacağımıza İnanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını Türkçemizin medeniyet dili kimliğiyle bir kez daha dünyaya duyurulmasına vesile olması “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Unutmayalım ki; ‘’Tarihe İz Bırakanlar Geçmiş Zamanda Geleceğe Işık Tutanlardır’’ 

Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye  Milletimiz adını bir kez daha arz-ı şükranlarımızı arz ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 Yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” Olarak Kutlanmasına İlişkin Genelge’nin Özeti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir genelge yayınlayarak 2021 yılının ‘Bizim Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurtdışında kampanya düzenleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayınladı. Erdoğan, resmî gazete ‘de yer alan genelgede, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle 2021 yılının, birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Yetmiş İki Millete Bir Gözle Bakmak

Yunus Emre’nin şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlediğini ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yunus ‘yetmiş iki millete bir göz ile bakmak’ ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak insanları

Ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır. Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının ‘Bizim Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçe’nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurtdışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verilmiştir.”

Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecek…