Türk Dünyasına Özel Mesaj

Türk Dünyasına Özel Mesaj

Siyaset Bilimci ve Yazar, Murat Bahadır Akkoyunlu ile Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Hasan Salih Kurt, ‘Türk Dünyası’ üzerine özel röportaj yaptı. Türk Dünyası ve Türklük üzerine yapılan sohbette soru-cevaplarla unutulmuş akımlar ve tanımlar üzerine ‘Devlet Aklına’ farklı perspektiften sonuçlar çıktı.

TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE BİRİNCİ ÖZEL SOHBET RÖPORTAJ

Merhabalar sevgili okuyucularımız. Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi olarak, ‘Türk Dünyası’ üzerine bazı sayılarımızda, farklı görüş ve alanlarda çalışmaları olmuş yazar ve tarihçilerimizle; Türk Dünyası üzerine unutulmuş tanımları, akımları, kavramları, tarihi bilinç ve devlet aklı üzerine, ‘Türk Dünyası’nı ilgilendiren’ konuları, soru cevap halinde tartışacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen okuyucularımıza teşekkürlerimizi ayrıca iletiyoruz. Birincisini başlattığımız bu ‘özel röportaj’ köşesini takip etmeye devam etmenizi tavsiye ederiz. Saygılarımızla,  *Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi.

Sohbetimizin içerisinden bazı kısımları sizlere sunuyoruz.

1-TÜRK NEDİR?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Türk bir ırk değildir. Türk bir Budundur. Kitabelerde de geçer. Türk budunu diye tarif edilir Göktürk halkının adı.

Budun nedir peki? Topluluk demektir. Göktürk imparatorluğunun tüm yönettiği halkın adıdır TÜRK. Yönettikleri topluluk bugünkü coğrafya ile tarif edersek Sibirya’dan Hindistan’a, Çin’den Hazar’a kadar olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. O coğrafyada çok çeşitli ırklar vardı. Oğuz var, Kırgız var, Kazak var, Özbek var. Hatta şimdi oradakilere sorsan ben KIRGIZIM, Ben UYGURUM, ben ÖZBEKİM, ben TATARIM derler. Neden? Çünkü bunlar bir ırktır. Oğuz bir ırk, Tacik bir ırk, Uygur bir ırk, Kazak bir ırk, Özbek bir ırktır. İlginç olan şu; bu ırklardan meydana gelen topluluğa TÜRK budunu, yani Türk topluluğu deniliyor. Daha da özetle TÜRK deniliyor. Türk bir ırk ismi değil ırktan daha büyük bir sosyolojik tarife sığmayan yaşam biçimidir. Bunun dünyada bir benzeri yoktur.

Almanlar bir millettir ama Cermen ‘den olan ırktır. Bugün Almanya’da doğmuş Alman vatandaşı olan Türkleri, Almanlar kendilerinden görmez çünkü Cermen ırkından değildirler. Bugün Fransa’da Frank ırkına mensup olmayanlara Fransız denmez. Bunun gibi bir çok örnek var. Yani onların toplumu bir ırka dayanır. Türk öyle değil biraz evvel anlattığım gibi.

‘Hocam aslında sizin bu anlattığınızı Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türk Milleti’ tarifini yaparken izah buyurmuşlar.’ *Hasan Salih Kurt

Evet doğru söylüyorsun. Türk olmak isteyen herkes Türk olabilir demek istemiştir. Ben Türk’üm diyorsa birisi, ırkı ne olursa olsun o Türk’tür.

Çin belgelerinde Çinli olmayan herkese Türk diyorlar. Türklerin Hanına Motu diyorlar. Biz Mete diye tercüme ettik. Asıl ismi Batırdır. Batır hala bugün tarsus Osmaniye bölgesinde yiğit anlamında kullanılır. Batır yani Bahadır.

Peki Türk nasıl olunuyor. Türk’ün töresi vardır. Töreye uyan herkes Türk olabilir. Bir insan Kırgız olmayı, Uygur olmayı, Oğuz olmayı tercih edemez çünkü bunlar bir ırktır. Doğumla olur. Türk olmayı tercih edebilir töreye uymak şartıyla. İşte bu coğrafyadaki (Avrasya) Irklarının tümü Türk’tür. TÜRK demek töresi olan ve töreye tam bağlı olan demektir. Türk töresinde de İslam’a uygun yaşam biçimleri vardır.

2- TÜRKLERİN İSLAM ÖNCESİ YAŞANTISINDA BİLMEMİZ GEREKENLER NELERDİR?

Türk’ten bahsederken en ciddi olayı vurgulamamız gerekiyor bu henüz Türker’in gündeminde yok. Nedir o? Türk isminin ilk ne zaman ortaya çıktığı hususunda muhtelif görüşler var. En iddialısı Hz. Nuh’un torunu Yasef’in oğlunun ismi TÜRK. Türklerin dini olarak girilen bahiste ise bu ŞAMANİZM hikayelerini falan bir kenara bırakalım, Türklerin nebisi; Zülkarneyndir Kuran-ı Kerim’de geçen. Zülkarneyn’in anlamı çift boynuzlu demektir. Nebi’nin ‘miğferinde’ çift boynuz vardır. Yoksa kafasında yok. Oğuz boylarının tümünün kafasında da çift boynuzlu miğfer vardır. Örneğin ben ‘Oğuzların Bayındır boyunun Akkoyunlu’ oymağındanım. Bayındır boyunun tüm askerlerinin miğferleri çift boynuzludur. Dolayısıyla Türklerin Nebi’si vardır. Buradan Şamanizm hikayesini ve TÖRE bağlantısını açıklığa kavuşturmak için, Nebi’nin Türker’e yansımasını görelim. TÖRE denilince akla gelenek görenek gelir. Aslında bir NEBİ yansımasıdır. Uygur Türkçesi’nin anlamında ‘töre’ Tanrı buyruğu anlamına geliyor. Yani Türklerin töresi diye bildiğimiz kurallar aslında bir Nebi’nin eseridir. Orhun kitabeleri; Kültigin, İstemi Kağan, Bumin Kağan bunlarda görürsün bu olayı. Törenin üstünlüğü.  Aslında bugün ki literatürde Hukukun Üstünlüğü ile aynı anlamdadır. Kimin dediği değil törenin dediği üstündür derler. Eski Türkçe metinlerde (Allah’ın, Nebi’nin, Mescidin, İbadetin) karşılığı olan kelimeler var. Yani Allah var, Nebi var, Mescit var, ibadet var, ibadethane var. Bunlara Hanif diyorlar bugün ki tabirle. Biraz Kuran’ı Kerim karıştıran şunu görür; Hz. Adem’den bugüne kadar gelen bütün nebilerin aynı dinin Resulleridir. Allah tektir, dinide tektir. Allah onların hepsine Kuranı Kerim’de Müslüman diyor. Türkler İslam idiler. Türklerin Hazreti Muhammed (sallahu aleyhi vesellem) le buluşmasına sebep olan üç kişi vardı; Veysel Karani, Selman-ı Türki, Hazreti Ali. Dikkat edin ‘Selman-ı Farisi’ demedim. Türk-i dedim.

Niçin çünkü Fars-i coğrafyanın adıdır. Perslerin hâkim olduğu, bir zamanlar hâkim olduğu bölgeye, coğrafyaya Fars demişler. Türkler bu üç kişinin vasıtasıyla Hz. Muhammed (sallahu aleyhi vesellem)  ile buluşmuşlardır. Hz. Ali döneminde de, Orta Asya’dan gelip biat edenler Oğuzlardır. Şimdi gelip bize dayattıkları gibi 950’lerde Saltuk buğra Han’ın, Karahanlıların, Müslüman olması değildir. Daha evveline da yalayıp dayanıyor yani. Sahabeler arasında Türkler var ya sil ailesi örneğin Sümeyye yasir ve Ammar. Bu belgelerin kaynağı da İslam tarihini yazan Muhammed Hamidullah’ın yazılarıdır, kendisi de Pakistanlıdır.

Bu anlattıklarınızla alakalı ben deniz Hasan Salih Kurt; birkaç duyum aldım bilgi kaynağı ne kadar doğru bilmiyorum oda şu; Osmanlı’nın bayrağında olan kayı işareti aslında Mekke’nin anahtarlarının teslim edildiği aileye aitmiş, O ailede bir Türk kabilesiymiş ve aynı zamanda kılıç ustalarıymiş. Hazreti Osman’ın kılıcının üzerinde de aynı işaretin olduğu söyleniyor ne kadar doğru bilmiyorum hocam. *Hasan Salih Kurt

Evet o ailenin kabilesinin adı Süreyç kabilesidir. Osman bin Talha kılıç ustasıydı. Kabe’nin anahtarları da onlara verildi. Çünkü Süreyç kabilesi gizli Müslümandı ve Türk idiler. Ak Hunlardır onlar. Hatta o bahsettiğiniz kılıcı Şeyh Edebali, Osman beye verdikten sonra Osmanlı kurulmuştur. Hatta o kılıcın adı ‘ATAMAN’ kılıcıdır. Hani Batılılar Osmanlı’ya Ottaman diyorlarya. Aynı zamanda ataman Kazak Türkçesi’nde Başbuğ anlamına gelmektedir. Yani başbuğ kılıcı. Bildiğiniz üzere Osman Bey o kılıcı devraldıktan sonra diğer Türk soyları itaat etmiştir.

Bu konuştuklarımıza ışık tutacak başka bir bilgi vereyim. Yemen’den Medine’ye gelen Türkler vardır. Sasaniler 500’li yıllarda Göktürkleri ve Hunları mağlup ettikten sonra çok külliyetli miktarda esiri getirip yemene yerleştirmişlerdir. Araplarda Veysel ismi yoktur. Üveys ismi yoktur. Sadece Veysel Karani’nin ismi Üveystir. Bizim Bayburt tarafında, Erzurum tarafında da Veysel demezler Üveys derler. Çünkü buralarda Akhunlardandır. Araplarda veysel ismi yoktur. Ayrıca Veysel Karani, Hazreti Ali’nin yanında Emevi kralının başı muaviye ile savaşmıştır. Türklerin, İslam öncesi ve bağlantılarını bu bilgilerle görebiliriz.

3-TÜRK DÜNYASININ VE BUNLARA BAĞLI TÜRK CUMHURİYETLERİNİNİN DEVLET AKLINDA TÜRK KİMLİK TARİFİNİ OKUYACAKLARI KAYNAK NERESİDİR?

Anadolu’yu okumalılar. Çünkü bu anlattığımız bilgilerin kaynağında Anadolu’yu İslamlaştıran Oğuzlardır. Mehmet Niyazi’nin ‘Türk Devlet Felsefesi’ kitabını okursak şöyle bir şey göreceksiniz; ‘Türk budununda Oğuz olmayan Hakan’a biat edilmez’.  Çünkü Oğuz Törenin soyudur. Diğer adıyla az evvel anlattığımız Töre ile Nebi ilişkisinde olduğu gibi. Böyle bir derinliği vardır. Anadolu bunu rahat anlar. Çünkü Anadolu’da her taraf oğuz boylarıyla donatılmış. Köyleri, kasabaları oğuz boylarının isimlerini taşıyorlar. Kınık, Kayı vs. boy boy her tarafta vardır. Oğuzlar 24 boydur. Her boyunda oymakları vardır. Selçuklu’yu Kınık boyu, Akkoyunlu’yu Bayındırlık boyu, Avşar Hanlığını Avşar boyu, Osmanlı’yı Kayı boyu kurmuştur. Bu söylemiş olduklarımın sayfasını Türkiye’de açmamışlardır. Bunu Türkçülerde istemiyor, Türk düşmanları da istemiyor. Türk düşmanları, Türk kimliğinin ırkların üstünde bir sosyolojik tarifinin oluşmasını istemiyor, çünkü diğer ırklardan Türk olmak isteyenler Türk olamasın diye. Türkçüler de kendi ırklarının Avrasya, Horasan kökenli çıkmaması ihtimaline karşılık, hiyerarşileri bozulmasın diye istemiyor. Yani Oğuz, Kırgız, Özbek, Uygur vb. ırklarından olmadığı anlaşılır diye. Türklüğü yüceltmek yerine yani Töreyi yüceltmek yerine, Türklüğü bir ırka sığdırarak sadece kendilerini yüceltmek istiyorlar. Halbuki Türk demek, ne senin dediğin, ne benim dediğim, törenin dediği olacaktır diyor. TÜRK DÜNYASI VE AVRASYA BU DEDİKLERİMİZİ İYİ ANLAMALI VE İYİ OKUMALI.

4-ÖZEL BİR SORUM VAR. BİR TELEVİZYON KANALINDA TÜRKLERİN DERİN DEVLETİ VARDIR DEMİŞTİNİZ. BUNUNLA İLGİLİ YORUMLARINIZ YİNE GEÇERLİ MİDİR? BU SÖYLEDİĞİNİZE KARŞI BİR DAYANAĞINIZ VAR MI? 

Evet geçerli. Türk Derin Devlet Aklı vardır. Söylediklerimizin altına Kazakistan Devleti Cumhurbaşkanı NURSULTAN NAZARBAYEV ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın sözleri mühür vurmuştur. Dileyenler araştırabilir.