Yeni Sivil Anayasa Tartışmalarına Sivil Toplum Kuruluşlarıda Dahil Oldu

Yeni Sivil Anayasa Tartışmalarına Sivil Toplum Kuruluşlarıda Dahil Oldu

Sivil Anayasa Tartışmalarına: Başkent Platformu ve Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu’da Katıldı

Yeni Sivil Anayasa Yapılırken, Mutlaka Toplumun Tüm Katmanları Dinlenmeli, Fikir ve Düşünceleri Alınmalı,  Tarihi Mirasımızdan Aldığımız Işık ve İlham doğrultusunda Misyonumuzun Özeti Olan “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın”  Anlayışı Üzerine Geleceğe Dönük İnşa Edilmeli. 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Toplumsal Uzlaşı Sağlanması Halinde 2023’de Muhtemelen Yeni Anayasa Yapılacağı Ön Görülüyor. Ön Görüler Üzerinden Sivil Anayasa Tartışmalarına Sivil Toplum Kuruluşları da Dahil Oldu.

Başkent Platformu ve Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Sivil Toplum Kuruluşları Yeni Anayasa İçin Bir Araya Gelmeye Başladılar.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Başkent Platformu: yıllar önce tarihi mirasından aldığı ışık ve ilham doğrultusunda misyonunun özeti olan “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıkmış, insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep ve siyasal görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insanlarının tümünü kucaklayan, dünya insanlarının huzurlu, mutlu, refah ve barış içerisinde yaşayacağı bir dünya oluşturulması için çok yönlü çalışmalar başlatmış sivil bir inisiyatiftir.

2011 yılında TBMM Türkiye’deki siyasi partilere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına yeni anayasa ve başkanlık sistemine katkı sağlamaları için çağrı yapmıştı.

Başkent Platformu olarak bizlerde misyonumuz çerçevesinde “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışına uygun, sosyal sorumluluk bilinci ile yeni anayasa ve başkanlık sistemi için, 2011-2012 tarihlerinde sivil toplum kuruluş başkanları ile salon toplantıları düzenleyerek bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirdik.

Ayrıca o tarihlerde yaptığımız anketler ışığında hukukçularımızın hazırladığı Taslak raporumuzu hazır hale getirerek TBMM göndermiştik.

TBMM 13 Ocak 2012 tarih, A.01.1.AUK.0.00.00.130.02/41773 sayı) veTBMM vakti daveti neticesinde Başkent platformu olarak taslak raporumuzu arz edilmiştik.

Ocak 2012 de TBMM’de görüş ve düşüncelerimizi AK PARTİ, CHP, MHP, HDP, komisyon üyeleri nezaretinde sunum yaparak bir sorumluluğumuzu da yerine getirmenin huzurunu yaşadık.

Hükûmet sistemi, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylandı. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, bütün hükümleriyle birlikte, 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girdi;

Sivil Toplum Kuruluşu olarak o tarihlerde bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz.

Başkent Platformunun Öneri Mahiyetindeki Taslak Raporunun Tamamına Yakını 2018 Yılında Yasallaşmıştır. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin çağrısı üzerine başkent platformu ve yerel yönetimler halk meclisi platformu olarak bizlerde Tartışılan yeni sivil anayasa çalışmalarına katkı amacıyla geçmişte bizlerle temas halindeki 1200 aşkın Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelmeye başladık ve hazırlık içerisindeyiz diyebiliriz.

Yeni Sivil Anayasa Yapılırken, Mutlaka Toplumun Tüm Katmanları Dinlenmeli, Fikir ve Düşünceleri Alınmalı,  Tarihi Mirasımızdan Aldığımız Işık ve İlham doğrultusunda Misyonumuzun Özeti Olan “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın”  Anlayışı Üzerine Geleceğe Dönük İnşa Edilmeli. 

Başkent platformu: insan odaklı lobi faaliyetleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde istişare ve ortak çalışmalar yürütülerek, toplumsal barışa katkı sağlanmakta beraberinde ülkemiz ve dünyadaki insanlarını ilgilendiren sorunlara ortak akılda çare aramaktadır.

Başkent platformu: insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası olan Anadolu topraklarında, farklılıklarına rağmen kendilerini ülkelerinin büyük zenginliği olarak kabul etmiş ve uyum içinde bir arada yüzyıllarca yaşamayı başarmış, insanlarımızın ortak sesidir.

Başkent platformu: Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, platform tarafından sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent platformu: farklı görüş ve fikirlere de hep saygılı olduğu gibi “Devletin Sahibi Millettir” anlayışıyla her daim milletimizin yanında olmuş, 50-100- 200- 300 yıllık bir siyaset anlayışla faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Bu Bağlamda Toplumsal Uzlaşı Sağlanması Halinde Başkent Platformu Olarak Bizler 2012 Yılında Başkanlık Sistemine Katkı Sağladığımız  Gibi Yeni Sivil Anayasa Çalışmalarında da Yer Alacağımızı, Sivil İnisiyatif Gücünü Devlet Aklıyla Sentezleyerek Millet Menfaatine Devletimize Daha Fazla Katkı Sağlayacağımıza İnanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Sivil Anayasa İçin Yaptığı Çağrının Özeti Şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  yeni Anayasa konusunda çağrısını yineleyerek, “Gelin hep birlikte yeni Anayasa konusunda tekliflerimizi hazırlayalım ve tartışalım. Vizyoner bir bakış açısıyla, hüsnü niyetle bunları milletimizle paylaşalım. Nihai olarak milletimizin önüne en kapsayıcı, en ufku geniş, ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetin 100’üncü yılını darbe Anayasası ile değil, sivil Anayasa ile karşılayalım.