TARIMKON ÖZEL HABER

TARIMKON ÖZEL HABER

Ankara( Sivil İnisiyatif) Zeliha Sorkunlu/ Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Afrika’yı İşaret Ederek Özellikle Nijerya Gana ve Uganda’da Türk Firmalarının Yatırım Yapmaları için Çağrıda Bulundu.

*********************************************

TARIMKON GENEL BAŞKANINDAN  ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik işbirliği entegrasyonunu tamamlayarak, 11 Federasyon, 7 Platform,  1 Vakıf, 11 Kooperatif, 274 Dernek, 49 Ülke Temsilciliği, 12 ülkede pazarlama ofisleri, Türkiye’de 18 Bölge Başkanlığı, 81 İl Temsilcisi ve 640 İlçe Temsilciliği, 21 Hizmet Birimi, 6 İş Geliştirme ve Ar-Ge Atölyesi ile her geçen gün hızla büyüyen, Üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM’ anlayışına geçiren, Sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçilerine, üreticilerine, iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflere, işletmelere ve yerel yönetimlere, dış ticaret şirketlerine, yatırımcılarına, Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırım, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleri sağlayan alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kurulusudur.

TARIMKON, “TARIM HERŞEYDİR” slagonu ile dünya genelinde ülkemiz binlerce yıldır edindiği tarımsal bilgi, mühendislik, mekanizasyon, teknoloji ve pazarlama tecrübelerini özellikle Afrika ile paylaşmaktadır.

TARIMKON ülkemiz dahil tüm faaliyet gösterdiği ülkelere “tarım her şeydir” vizyonunu anlatırken aynı zamanda; İnsanoğlu; her ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknoloji sahibi bir ülke olursa olunsun, en nihayetinde temel ihtiyaçları aynıdır.

“Beslenme, Barınma ve Hukuk”

En Temelde Ülke Politikaları: Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı beslenmesini, gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir ülke hedeflemektedir, hedeflemelidir, anlayışı yerleştirmeye çalışmaktadır.

Ayrıca ülkemiz üreticisine iş adamlarının dikkatini çekmek için “NEDEN TARIM VE GIDA?” diye sorarak farkındalık üretmeye devam ediyor. Bunun içinde aşağıdaki gibi NEDEN sorusa bir açıklama getirmeye çalışıyor.

Geçmiş deneyimler, tarımın stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Halen, 2007-2008 krizine benzerlik nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış pazarlarda huzursuzdur. Bu, küresel pazarların yakından izlenmesini gerektirmektedir. Kısa vadede, bu fiyat artışlarından güç alacak spekülatif hareketlere karşı önlemler alınmalıdır.

Ancak, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusun karşılanması için gıda üretiminin yaklaşık %70 oranında artırılması gerektiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde büyüyen orta sınıf gıda harcamalarını artırmaktadır. Bu nedenlerle, uzun vadede gıda ürünlerine olan talebin artması kaçınılmaz olacaktır. Tarımsal üretimi ve verimliliği artırma çabalarının hızlanması dünyadaki tüm ülkelerin öncelikli gündeminde.

Hiçbir dünya ülkesi gıda ve gıda üretimi için hammadde sağlayan tarımsal faaliyetlerden vazgeçemez. Aksine, ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknolojiye sahip olursa olsun, ülke yatırım yapmak, desteklemek, teşvik etmek, yatırımcı bulmak ve yeni pazarlar aramak zorundadır.

TARIMKON, son 5 yıldır, dünyanın yakın gelecekte tarımın ve gıda arzının merkezi olacak Afrika’da çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar içinde NİJERYA, GANA, UGANDA merkezli tüm sahra altı Afrika’da faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu çalışmaların içinde bu ülkelere tarımsal eğitim, tarımsal meslek edindirme programları yürüttüğü gibi, NİJERYA, GANA, UGANDA’da ANADOLU TİCARET MERKEZİ açmak için  çalışmaları tamamlamış, merkezlerin yerlerini teslim aldı. 2021 yılı içinde bu 3 ülkede açılışları yaparak ülkemiz ihracatına çok ciddi destek vereceğine inanıyoruz.

Bu ANADOLU’dan ihracat yapacak firmalar bu ticaret merkezlerinde birer showroomları olacak, (365 gün açık fuar mantığı ile en az yatırım en fazla fayda sağlanması hedeflenmektedir.) firmalıarın tüm lojistik, gümrük, tanıtım, reklam, işletme ve pazarlama faaliyetlerini TARIMKON Yurtdışı pazarlama ve pazararaştırmaları başkanlığı tarafından üstleneceği gibi dileyen firma kendi uzmanların da göndererek kendi pazarlamasını kendisi de yapabileceği bir sistem kurmaktadır.

Sahra altı Afrika ülkeleri yaklaşık 500 milyondan fazla nüfusu ile çok büyük ve her geçen gün gelişen ve refah seviyeleri artan bir pazardır.

TARIMKON Genel Başkanı YÜKSEL, Afrika pazarına şimdi girmek lazım bir kaç yıl daha beklersek çok geç kalacağız. Tüm alt yapımız  hazır ve bu 3 ülkede her kademede çok iyi ilişkiler kurduk. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Kuracağımız Ticaret merkezleri sadece tarım ve gıda değil, kozmetik, tekstil, mobilya, makine gibi bir çok sektör temsilcilerine yer vereceğiz. Dedi.