“Suriye Halkı Kardeşimizdir, Onlara Destek Vermeye Devam Edeceğiz”

“Suriye Halkı Kardeşimizdir, Onlara Destek Vermeye Devam Edeceğiz”

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül: “Bizler, sıkıntıların geçici, komşuluk ve kardeşliklerin kalıcı olduğundan hareketle insani yardım faaliyetleri yürütmek ve zor durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek amacıyla Mardin’deki STK bileşenlerinin desteği ile bir platformu oluşturduk. Hem bölge hem de ülke genelinde bir duyarlılık oluşturmak, aynı zamanda kamu mekanizmasını harekete geçirmek istedik. Hem bize misafir olarak gelen, hem Suriye içlerinde açlık ve donma tehlikesi yaşayan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermeye devam edeceğiz”.

Sivil toplum faaliyetleri demokratik kültürün yerleşmesinin olmazsa olmaz şartlarından birisi. Bu çerçeve içinde ülkemizde son dönemlerde adına Batıda “think-tank” denen düşünce kuruluşlarının sayısında hatırı sayılır bir artış söz konusu. Bunlar içinde dikkat çekenlerden birisi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kurulan ilk düşünce kuruluşlarından birisi hatta ilki olan Mardin merkezli Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD). Kuruluşun başkanı Sayın Ahmet Akgül’le hem USTAD’ı hem de sivil toplum kuruluşlarının yapısını, sorunlarını ve önceliklerini konuştuk.
USTAD’ı kurma amacınız, hedefiniz, misyonunuz nelerdir?
Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği USTAD, 2011 yılında Mardin merkezli düşünce kuruluşu olarak faaliyet vermeye başladı.
Küresel aktörlerin en fazla ilgilendiği bölgenin ortasında sayılırız. Bu nedenle bölgemizde bulunan ulusal ve uluslararası strateji ve sosyal, kültürel politika becerisine sahip potansiyeli ortaya çıkartmak ve bu potansiyele sahip bireylere bu konuda fırsatlar sunarak, bölgeye doğru atılan ulusal veya uluslararası her türlü adımın tahlilini yapmak, beyin fırtınaları oluşturmak, Ortadoğu’nun araştırma ve düşünce merkezi görevi görmek amacından yola çıktık.
Bunu yaparken sivil toplum tabanlı olduğumuzdan hareketle katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak adına her kesime açık olmanın değer ve zenginlik oluşturacağı düşüncesiyle hareket etmekteyiz.
USTAD’ı diğer düşünce kuruluşlarından ayıran özellikler nelerdir?
Düşünce kuruluşlarının batıdaki geçmişi 20-30 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye’de ise son yıllarda ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul merkezli düşünce kuruluşları kendini göstermeye başladı.
Hemen hemen bütün düşünce kuruluşları, komşusu olduğumuz Ortadoğu ülkeleri ve bölgemizde gelişen olaylarla ilgilenmekteler.
USTAD’ı burada önemli kılan özelliği gelişen olayların canlı şahidi ve tam içinde yer alıyor olmasından kaynaklanıyor. Bölge ülkeleri ile akrabalık ilişkilerimiz mevcut. Yani ilk farkımız burada ortaya çıkıyor; biz masa başında değil, bizzat sahadayız. Bizler, zamanın kendisi burada yaşandığı için, analizi yapılacak olaylara ayrıca zaman harcamadan bilgiye ulaşabilmemiz mümkün.
Bölgede yaşanan olaylarla ilgili harika tespitler yapan değerli araştırmacı düşünürlerimiz de var. Bunların hakkını vermek istiyoruz. Ama öyle yorumlarla karşılaşıyorsunuz ki, bölgeden bakışla dinlediğinizde sadece gülümseyip geçiyorsunuz. Hele birde tepeden veya çok uzaktan el fenerini bölgeye doğru tutup, uzaktan gördükleri ile hemen de yorumlara, analizlere girişmeye çalışıyorlar.
Bu bölgeye yönelik yapılabilecek sağlıklı tahlil ve aydınlatmalara duyulan ihtiyaç nedeniyle, bölgenin içinden çıktığı için olaylara daha sağlıklı yaklaşacağına inandığımız USTAD’ı kurma ihtiyacı hissettik.
Faaliyet alanlarınız nelerdir?
Projeksiyonun ev sahibi olduğumuz bölgeden tutulması halinde karşı tarafı daha iyi aydınlatacağına inanarak, ulusal ve uluslararası alanlarda sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, eğitsel ve düşünsel faaliyetler başta olmak üzere AR-GE çalışmaları, proje ve dokümantasyon çalışmaları, uluslararası ilişkiler, güvenlik, çevre, enerji, hukuk, sanayi, bilim-teknoloji, bölgesel, ulusal güncel konular ile ilgili stratejik tahlil ve araştırmalarda başlattığımız çalışmalar yoğunlaşarak devam edecek.
Birtakım olayları masaya yatırdığımız öngörüler/beyin fırtınalarını gelenekselleştirdik. Çeşitli konularda ön tahliller, raporlama çalışmaları yapmaktayız.
Önemli bir özelliğimiz de şu; toplumda ve bölgede yaşanan olaylara kafa yoran ve sesini duyuracak alan bulamayan düşünürler, kanaat önderleri ve bölgedeki gelişmeler konusunda söyleyecek sözü olanları bir araya getirdik.
Kuruluşunuza yönelik toplumun ve resmi makamların yaklaşımı nasıl?
Her ne kadar pek çok STK’da bu sıkıntı yaşanmakta ise de USTAD olarak gerek bir yılda tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapmış olduğumuz faaliyetler, gerekse STK-Kamu diyalogu ile ilgili yaptığımız etkin çalışmalarla olumsuz durumu aştığımızı söyleyebilirim.
İşin doğrusu tüm Türkiye’de olduğu gibi Mardin’de de resmi makamlar nezdinde sivil toplum kültürü henüz tam oturmuş değil. Mardin Valimiz Sayın Turhan Ayvaz ve Belediye Başkanımız Sayın Beşir Ayanoğlu’nun yaklaşımı olumlu olmakla birlikte resmi kurumlar, sivil toplumla ne şekilde işbirliği yapacakları konusunda tereddüt yaşamaktalar. Bunun temel sebebi devlet kültürümüzden kaynaklanıyor aslında. Yetiştiğimiz devlet kültürü bizden uzun yıllar sorgulamayan, tartışmayan, devlet ne derse kabul eden bireyler olmamızı istedi. Bunun aksi yönde hareket edenler, ister bireysel ister örgütsel olsun hep zararlı faaliyetler yürütüyormuş gibi algılandı. Bu yüzden sivil toplum konusunda devlet uzun süre soğuk bir yaklaşım sergiledi.
Mardin’de ve bölgede genel itibariyle STK’ların işlevi ve karşılaştıkları temel sorunlar konusunda görüşleriniz nelerdir?
Malumunuz olduğu üzere bölgemiz, çok sancılı süreçlerden geçti. Her ne kadar son dönemde hatırı sayılır demokratik adımlar atılmışsa da, halkın belleğinde hala eski dönemin izleri mevcut. Bu durum ister istemez STK faaliyetlerine etkin katılımı olumsuz yönde etkiliyor.
Milletçe aşırı politize olduğumuz bir gerçek. Aynı durumu bölgemizde de hissedebiliyorsunuz. Aşırı politize edilmiş bir bölgede STK faaliyetleri yürütmek oldukça zor. Yürüttüğünüz herhangi bir faaliyette hemen bir şekilde yaftalanma, etiketlenme riski ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
Bölgede başka düşünce kuruluşu var mı? Varsa ilişkileriniz ne seviyede, işbirliği yapıyor musunuz?
Bildiğim kadarıyla uluslararası düzeyde etkinlik yapan bir düşünce kuruluşu yok. Bunun dışında bazı üniversitelerin bünyesindeki akademisyenlerden oluşan ve çalışmaları üniversitede açılan bölümlerle sınırlı tutan kuruluşlar var.

USTAD’ın yaptığı her beyin fırtınasında muhakkak en az iki STK temsilcisi bulunur. USTAD Sivil İnisiyatif Masası Mardin’de bulunan STK’ların oluşturduğu platformun üyesi olarak STK’larla sürekli iletişim halindedir.
Son olarak, Mardin’de kurulan ve USTAD’ın da içinde yer aldığı ve bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de bir ilk olan Mardin – Suriye Yardımlaşma Platformu ile bilgi verebilir misiniz?
Bu platform devletin yerine getirmekte sıkıntı yaşadığı toplumsal hizmetleri üstlenmeye dair en güzel örneklerden birisi oldu.
Bizler, sıkıntıların geçici, komşuluk ve kardeşliklerin kalıcı olduğundan hareketle insani yardım faaliyetleri yürütmek ve zor durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek amacıyla Mardin’deki STK bileşenlerinin desteği ile bu platformu oluşturduk. Hem bölge hem de ülke genelinde bir duyarlılık oluşturmak, aynı zamanda kamu mekanizmasını harekete geçirmek istedik. Nitekim Kızıltepe ilçesinde çöplükte yaşayan sığınmacıları Kızıltepe kaymakamımızın destekleri ile Yatılı Bölge Okuluna taşımayı sağladık. Hem bize misafir olarak gelen, hem Suriye içlerinde açlık ve donma tehlikesi yaşayan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuda tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Bazı çevrelerde sık sık bu insanlar ülkemiz için bir yük olarak gösterilmekte, bu görüşe taban bulmak için dezenformasyon yapılmaktadır. Oysa biz bölgede olduğumuz için her şeyi gözlerimizle görüyoruz. Suriye’de son dönemlerin en büyük trajedilerinden birisi yaşanıyor. Biz bu insanlara sırt çeviremeyiz. Elimizdekini onlarla paylaşmak hem insan olmanın hem de inancımızın bir gereğidir.

İlginizi çekebilir