Başkent Platformu Olarak: Sivil İnisiyatif Gücünü Devlet Aklıyla Sentezleyerek Millet Menfaatine Devletimize...

Başkent Platformu Olarak: Sivil İnisiyatif Gücünü Devlet Aklıyla Sentezleyerek Millet Menfaatine Devletimize Daha Fazla Katkı Sağlayacağımıza İnanıyoruz.

Başkent platformu olarak bizler; yılar önce misyonumuzun özeti olan, “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıkmış, uluslararası sivil bir inisiyatifiz.

Sivil topluk kuruluşu olarak amacımız, ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu misyonumuzun özeti olan ‘’insanı yaşat ki, devlet yaşasın’’ anlayışını Sivil Toplum Kuruluşlarına hatırlatmak ve bu anlayışın siyasi, ticari, bürokratik ve sosyal hayatta vücut bulması.

Platformu olarak bizler; İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın anlayışını düstur edinmemiz hasebi ile siyasi partilerin şahsi görüşlerinden bağımsız, günlük politize olmuş siyasetten uzak, toplumun tüm katmanlarını kucaklayan bir anlayışa sahip olduğumuz gibi, farklı görüş ve fikirlere hep saygılı olduğumuz kamuoyunca bilinmektedir.

Ayrıca Sivil İnisiyatif Gücünü Devlet Aklıyla Sentezleyerek Millet Menfaatine Devletimize Daha Fazla Katkı Sağlayacağımız İnanıyoruz.

İnanıyoruz ki Davamız Ölümsüzdür; Bu Dava; Selçuklu’nun Kalbi, Osmanlı’nın Vicdanı, Cumhuriyetin Aklıdır..