Sivil İnisiyatif Gazetesi tüm Türkiye’de!

Sivil İnisiyatif Gazetesi tüm Türkiye’de!

Başkent platformu bünyesinden doğan,Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi, dış ülkelerden sonra şimdi de Türkiye de il ve ilçelerde temsilcileri vasıtası ile yaygın hale getiriliyor..
Öncelikle siz değerli okurlarımızla gazetemizin çıkış noktasından, şuan ki bulunduğu başarı basamaklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz..

Başkent platformu, 2007 yılında Osmanlı İmparatorluğunun vakıf anlayışını örnek alarak, “İnsanı Yaşatki, Devlet Yaşasın” anlayışına hizmet etmek için kurulmuş sivil bir inisiyatiftir.

Gazetemiz, insanların ve toplumların sorunlarını, sivil toplum üzerinden tespit edip, tespit edilen sorunları, ortak akılüzerinden çözüm önerileri ile birlikte yetkili kurum kuruluş ve kamuoyu ile tarafsız paylaşmaktadır..

Gazetemiz,tüm sivil toplum kuruluşlarının adeta bir üst çatısı gibi,STK’ların çalışmalarını ve sosyal sorumluluk projelerini anlattıkları, tartıştıkları,fikirlerini paylaştıkları, kendilerini ifade edebildikleri bir iletişim aracı diyebiliriz..

Gazetemizin merkezinde insan var ve misyonumuz olan, ”İnsanı Yaşatki, Devlet Yaşasın” anlayışını kabul etmiş, 1200 ’ü aşkın sivil toplum kuruluş temsilcisi ile gönül birliği içinde devlet-millet menfaatine yurt içinde ve yurt dışında lobi faaliyetlerini yürütmektedir…

Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi, İngilizce-Türkçe yayın hayatına başlamış şuan Rusça-Türkçe olarak yayın hayatına devam etmektedir.
Ayrıca,Türkiye üzerinden Rusça-Türkçe yayın yapan tek gazete olma özelliğine sahiptir diyebiliriz..
Kamuoyu taktir edecektir ki;Hızlı gelişen ve değişen dünyamızda bireyin ve toplumların nasıl bir etkileşim içinde olduğu hepimizce malum. İletişim bireysel anlamda insanları ayrı ayrı etki alanına aldığı gibi, evrensel manada da ülkeler arasında sosyal, siyasal ve ekonomik yeni etkileşimler ortaya çıkarmaktadır.
Küresel ve farklı kültür entegrasyonu içinde en önemli etkin araçlardan biride şüphesiz iletişimdir. Öyle ki iletişim, bir “Toplum Mühendisliği” olarak, insanlar ve ülkeler arasında toplumsal kitle iletişim aracı haline gelmiştir.
İletişim toplumların adeta bel kemiği olmasına rağmen maalesef ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarıbasında medyada yeteri kadar yer alamamaları dolaysı ile faydalı projelerini anlatamamasını büyük bir kayıp olarak görmekteyiz.
Bizler Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi olarak, yetkililere önerimiz sivil toplum kuruluşlarına yeteri derecede gazete ve tv’ lerde yer vermeleri neticesinde insanların daha çok bilgi sahibi olduğu gibi toplumada faydalı olacağı inancı içindeyiz..

İlginizi çekebilir