“Sağlıklı, yönetebileceğimiz, sürdürülebilir bir büyüklüğü hedefliyoruz”.

“Sağlıklı, yönetebileceğimiz, sürdürülebilir bir büyüklüğü hedefliyoruz”.

Bir dünya markası olma hedefiyle uzun vadede başarısının sürekliliğini ve gücünü yüksek kalite anlayışı, çevre duyarlılığı, müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk bilincinden alan “Gelişim Group”, grup şirketleri arasında yarattığı sinerji ile sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim anlayışına sahiptir. 

Sayın Yıldırım, 20 yıla yakın bir süredir “en iyiye ulaşma konusunda önemli atılımlar yapan” Gelişim Group’da üst düzey yöneticilik yapıyorsunuz… İnşaat’tan turizme, sigorta’dan enerji sektörüne, petrol’den gayrimenkule farklı işkollarında faaliyet gösteriyorsunuz… Bize Gelişim Group’u satır başları ile anlatır mısınız?

1994 yılında kurulan Gelişim Group, inşaat, turizm, sigorta, enerji, petrol ve gayrimenkul olmak üzere başlıca 6 ana iş kolunda faaliyet göstermektedir.

Bir dünya markası olma hedefiyle uzun vadede başarısının sürekliliğini ve gücünü yüksek kalite anlayışı, çevre duyarlılığı, müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk bilincinden alan “Gelişim Group”, grup şirketleri arasında yarattığı sinerji ile sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim anlayışına sahiptir.

Bir yönetim merkezi olarak Gelişim Group, bağlı şirketlerine katma değer yaratacak strateji belirlemede liderlik yapmayı önceliği olarak belirlemiştir. Finans ve planlama konusunda yol gösterici rolüyle şirketler arası koordinasyona büyük önem vermektedir. Kaynakları rasyonel kullanmak ve bölgesel pazarın dışında dünya pazarlarına açılma hedefine ulaşmak konusunda kararlıdır. Nitelikli bir kadroyu bünyesinde barındıran Gelişim Group “cesaret, güç ve inanç” üçlemesi ile hedefe kilitlenmiştir.

Tabii, her group’un lokomotif sektörleri vardır… Siz hangi alanda iddialısınız, Sayın Yıldırım? İstikrarlı bir büyüme modelinin sizi küresel oyuncu yapacağına inanıyor musunuz? Bu çerçevede ne tür projelere imza atıyorsunuz?

Grup lokomotif şirketi, Birsu ve Gelişim İnşaat, müteahhitlik alanında önemli projelere imza atmış, yurt içinde tamamladığı projelerle kalitesinden ödün vermeyen bir marka haline gelmiştir.

Proje geliştirme, yatırım, yapım ve işletme zincirinden değer yaratan, planlı ve istikrarlı büyüme stratejisiyle ve yarattığı değerler ile küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Gelişim Group, alt yapı, içme suyu, gölet, yol, köprüler, spor salonları gibi dikkat çeken önemli projelerin içerisinde olmuştur.

Gelişim Group, yurt içinde üstlendiği ve yurt dışında üstlenmeyi düşündüğü önemli taahhütlere devam etmekte ve geleceğe güvenle bakmaktadır. Çağdaş dünyanın beklentilerine en doğru çözüm arama sürecinde, hizmet, gelişme, rekabet ve başarıda, sistemde var olan değerlerin katkılarıyla gelecekte de Gelişim Group zirvede yer alacaktır.

Tüm bu çalışmalarımızda hedefimiz, sürdürülebilir yaşam döngüsünü koruyarak, istikrarlı ve sürekli büyüyerek, sonsuz veya sınırsız büyümeyi değil, sağlıklı, yönetebileceğimiz, sürdürülebilir bir büyüklüğü hedefliyoruz.

Çok güzel bir tespit bu… Sınırsız büyümeyi değil, sağlıklı, yönetebileceğimiz, sürdürülebilir bir büyüklüğü hedeflemek… Zannediyorum istikrar ve kalıcılık burada önemli… Ne dersiniz Sayın Yıldırım, refahın yanına ahlaki, toplumsal ve çevresel değerleri de katabilir miyiz?

Evet… Aynen, söylediğiniz gibi… Hedefimiz piyasanın en büyüğü olmak değil, ama en istikrarlısı ve en kalıcısı olmaktır. Çünkü biz insanların olduğu kadar, şirketlerin de hem çalışanlarına, hem de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda sürdürülebilir ve yönetilebilir büyüme bizim için temel ilkedir. Aynı yaklaşımın doğa ve çevre için de temel olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. Sürdürülebilir olmayan, sağlıksız bir büyüme, gerçekte kalkınmak değildir. Kalkınmak, sırf parasal değerlerle ölçülebilir bir şey de değildir aslında. Maddi refahın yanında, ahlaki, toplumsal ve çevresel değerleri de birlikte düşünmek ve dikkate almak zorundayız.

Sivil toplum kuruluşları ile ülkemiz menfaatine olan her konuda sürekli işbirliği içinde olmaya gayret sarf ediyoruz. Her insanın ve her firmanın sosyal sorumlulukları olduğunu ve bunların en başında da ülkemize ve insanlığa hizmet etmenin geldiğini, altını çizerek belirtmek istiyorum.

Teşekkürler Sayın Yıldırım, bizleri “sürdürülebilir ve yönetilebilir büyüme modeli” hakkında bilgilendirdiğiniz için…

İlginizi çekebilir