Muhtarlar Federasyonu’ndan Sivil İnisiyatif Gazetesi’ne ziyaret

Muhtarlar Federasyonu’ndan Sivil İnisiyatif Gazetesi’ne ziyaret

Başkent Muhtarlar federasyonu,  Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi ‘ni ziyaret ederek, başarı temennilerini dile getirdiler.

Başkent  Muhtarlar   Federasyonu    Genel  Başkanı Behçet Uyanık  muhtarlık kurumunun Önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları ifade etti.

“Osmanlı döneminden başlayıp, günümüz cumhuriyet döneminde devam eden, muhtarlık kurumu, cumhuriyet döneminde bir iki kez kaldırılmış ancak halkın devletiyle tanıştığı ilk kurum olması sebebiyle tekrar uygulama gerekliliği doğmuştur.

Muhtarlık kurumu gerek köy gerekse mahalle bazında genel ve yerel idarelerin her zaman gözü ve kulağı olmuştur.

Muhtarlık bölgesinde yaşayan insanlar için ekonomik, siyasi, sosyal, asayiş, afet ve aile birliğinin korunmasında her zaman işlevsel görevini yapmış devletine her platformda yardımcı olmuş demokratik seçilmişliği ile birlikte var olması ve vazgeçilmez bir kurum olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Ancak günümüz şartlarında muhtarlık kurumu özellikle mahalle bazında bugün yapılan uygulamalarla işlevsel halden uzaklaşmıştır.

Oysa yasalarla belirlenmiş, görev ve sorumlulukları belli bir muhtarlık kurumu örf ve adetlerimizin korunmasında, devlet vatandaş ilişkilerinin sağlam zemine oturtulması için gerekli ve vazgeçilmez bir kurum olarak devamı sağlanmalıdır.”

Mevcut sorunların çözümünde, muhtarların köprü görevi üstlendiğini ifade eden  Uyanık sözlerine şöyle  devam etti:

“Türkiye Cumhuriyetinde yönetimin ilk basamağı olan muhtarlık kurumunun bugünkü dağınık yapısının temel nedeni yasalar çerçevesinde birlik içinde olmamalarıdır. Yasalarla belirlenmiş, yasal birliği kurulmuş, bir muhtarlık kurumu devlet ve vatandaş arasında ki  kopukluğu giderecektir.”