Karaduman, Kurt’u Makamında Ziyaret Etti

Karaduman, Kurt’u Makamında Ziyaret Etti

Ziyarette AVES Yönetim Kurul BaşkanıAdnan Karaduman, şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini Kırgızistan-Türkiye fahri konsolosu Dr. Mustafa Kurt’a anlattı.

AVES 2004 yılından beri Proje İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret  şirket olarak,  ulusal ve uluslararası arenada faaliyet yürütmekte olduklarını son olarak Azerbaycan’da AVES-TÜRK olarak proje ve planlamalarla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi..

Adnan Karaduman AVES olarak birikimlerini anlatırken özellikle Türk cumhuriyetlerine tecrübelerini aktarmak istediklerini ve fahri konsolos Dr.MustafaKurt’un öncülük etmesi halinde,Kırgızistan’da çalışmak ve bilgi birikimlerini aktarmak istediğini ifade etti.

Fahri konsolos Kurt,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken şöyle dedi; bizler fahri konsolos olarak ülkeler arasında kültürel faaliyetleri yürütüyoruz.Benim asli görevlerimden biri de Kırgızistan-Türkiye arasında ki karşılıklı ticaretin geliştirilmesidir. ElbetteTürk dünyasıyla ve Kırgızistan’lagönül bağlarımız dün olduğu gibi bu günde, yarında, hatta sonsuza kadar devam edecektir.Ancak kardeş ülkeler arasındaki ticari bağların güçlenmesi, akrabalık ilişkilerimizin taçlanmasına sebep olacaktır. AVES olarak,Kırgızistan’da bulunmanız, oralarda, ticaret yapmanızın dışında ata babalarımızın torunlarına karşı da bir ahde vefa olacaktır.Sizlerin gönül coğrafyamızda iş yapma isteğiniz Kırgız kardeşlerimizi ve bizleri ziyadesi ile memnun edecektir.

– AVESProje İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Şirketi Yönetim Kurul Başkanı Adnan Karaduman, AVES hakkında özetle şöyle bilgileri verdi.

AVES Firma Profilimiz…
Firmamız 2004 yılında, üç mühendisin ortak ideal çerçevesinde İstanbul da proje hayatına başlamıştır. Firmamız; sektöründe Türkiye’nin sayılı proje firmalarından biri olmayı ve uluslararası arenada ülkemizi, en iyi şekilde temsil etmeyi, kendisine ideal ve misyon olarak seçmiştir.

Bu sebeple, altyapısını gelişen teknolojiye, sürekli adapte etmekte ve personelini eğitime büyük önem vermektedir. Firmamız kurulduğu ilk aylarda üç personelle başlamış olup, bugün personel sayısını 30’a ulaştırmıştır. Firmamız, ülkemizin nitelikli iş gücüne sahip kadroyu bünyesinde istihdam etmekten, ayrı bir gurur duymaktadır. Şirketimizde istihdam edilen teknik kadro, kurucu üyelerin yönetiminde, bilgi ve tecrübeye sahip, kendi aralarında iyi organize olmuş, hızlı bilgi akışı sağlayabilen, şirket içi ve şirket dışı ilişkileri organize edebilen, değerli elemanlardan oluşmuştur. Şirketimizin hedeflerini belirlerken; kadromuzda bulundurduğumuz ekip arkadaşlarımızın genç ve enerjik olmasını göz önünde tutarak her zaman ileriye taşımaktayız.

Bu gün ise; sürekli gelişim gösteren AVES, edinmiş olduğu, bilgi ve deneyimi kadrosuna ve müşterilerine aktarmaktan, her zaman mutluluk duymaktadır. AVES Proje ve İnşaat bu günümüz ve yarınlarımız için hizmet etmeye devam edecektir.

Misyonumuza Gelince….

Bilimin öncülüğünde, mesleğimizin gereklilikleri çerçevesinde, iş disiplininden taviz vermeden, insanlığın evrensel değerlerine sadık kalarak, insan ve çevreye saygıyı asil amaç edinip, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek, sanayileşmenin çevreye etkisini minimize etme ideali etrafında, işimizde en iyisi olma hedefine, bilimle çevresel duyarlılığın kesiştiği noktadan yaşama bakmanın ve bu bakışı meslek olarak üstlenmenin dinmeyen, işe başladığımız ilk günkü heyecanımızı ve umudumuzu sürekli koruyarak işimizde ilerlemek.

Bu amaç doğrultusunda; su, hava, toprak gibi doğal varlıkların en iyi şekilde yönetilmesi, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve bertaraf edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek, tüm canlıların sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının oluşturulmasında katkıda bulunmak ve gerektiğinde tüm sorumluluğu omuzlarımızda hissederek öncülük etmektir.

Kalite Politikamız, İnanın Tartışılamaz Diyebilirim…
Kalite politikamız müşterilerimizin beklentilerini anlamak, spesifikasyonlarıve standartları karşılayacak hizmeti sağlamak ve müşterilerimizin memnuniyetini devam ettirmektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için firmamız;
* Müşteri isteklerin doğrultusun da mevcut ürün yelpazesine kaliteden ödün vermeden, yeni ürünler ekleyerek,
*Ürün ve Hizmet kalitesini arttırıp müşteri memnuniyetini sağlayarak,
*Sektörümüzdeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek,
*Bütün çalışmaların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak,
*Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
Bizim İçin İnsan Çok Kutsal, Tüm Canlılar Bizler İçin Önem Arz Eder. Bu Sebeple Çevre Politikamıza Bakıldığında Ne Kadar Çevreci Olduğumuz da Anlaşılır..

*Kirliliği azaltan ve enerji verimini arttıran bir çevresel sorumluluk içinde projelerin hazırlanması,
* İşimizin çevresel boyutlarının belirlenmesi ve anlaşılması, gelişim için hedeflerin belirlenmesi ve tüm personelin ilgili çevre yönetim teknikleri hakkında eğitilmesi,
*İşimizin ISO 14001 sistemine uygun bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi,
*Çevre  yönetim sistemine düzenli olarak incelemeler yapılması ve geliştirilmesi için sürekli çalışılması,

*Uygulanabilir çevre kanun ve yönetmelikleriyle uyumlu olunması, gerektiğinde etki azaltıcı önlemlerin alınması,

*Çevre ve insan sağlığını korumak için idari yönetim irtibata geçilmesi ve işimizle ilgili çevresel bilgilerin bildirilmesi,
*Ulusal mirasımızın değerli tarihi, kültürel ve doğal varlıklarının korunması ve mümkün olduğunca her bir türü ve çeşitliliği destekleyen ortamın sağlanması,
*Yenilenebilir kaynakların kalitesinin artırılması ve tükenen kaynakların maksimum düzeyde geri dönüşümün sağlanması,

*Çevre bozmadan, sağlıklı ve  güvenlik riski oluşturmadan ve istenmeyen ve arzu edilmeyen sonuçlara sebep vermeden azami düzeyde çevrenin yararlı kullanımına erişilmesi.

 

AVESOlarak Kardeş Ülkelere Tecrübelerimizi ve Hangi Alanlarda Faaliyet Yaptığımızı Şöyle Özetleyebilirim;

Firmamız, mühendisliğin tüm dallarında, plan, projelendirme ve müşavirlik alanında, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek konumundadır. Ağırlıklı olarak, belediyelerin ihtiyaç duyacağı, tüm mühendislik konularında hizmet vermektedir.
Faaliyet alanlarımız;
*İçmesuyu şebeke

*İsale hatları

*Kanalizasyon şebekesi

*Drenaj

*Deniz deşarjı

*Atıksu arıtma

*Temizsu arıtma

*İdari bina

*Trafo binaları

*Enerji nakil hattı

*Terfi merkezi

*Su deposu

*Çevre tanzim

*Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması

*Çevresel etüd çalışmaları

*Havza yönetimi

*Baraj planlama

*İçmesuyumaster planı

 

Taraflar görüşme sonrası ileri tarihteKırgızistan’a gitme kararı alarak, günün anısına Kırgızistan- Türkiye fahri konsolosu Dr. Mustafa Kurt, AVES proje inşaat mühendislik ve müşavirlik şirket başkanı Adnan Karaduman’a, Kırgızistan’ın milli kıyafeti olan kapan ve çapan hediye etti.

İlginizi çekebilir