İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın Anlayışı İle Bir Gün Dünya Huzur Bulacak

İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın Anlayışı İle Bir Gün Dünya Huzur Bulacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Yıldız’a Başkent Platformu’ndan Ziyaret
Ankara( Sivil İnisiyatif) Zeliha SORKUNLU/ Başkent Platformu Genel Başkanı ve Aynı zamanda Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu Dr.Mustafa Kurt ve Danışma Kurulu Başkanı ve Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Genel Başkanı Prof. Dr. İsa Eliri; Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Rektörlüğü yapmış yeni dönemde Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ve yakın çalışma ekibi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç’u makamında ziyaret ettiler.

Taraflar Görüşmede Ülkemizin Eğitim ve Öğretim Programları, Küresel Salgın Sürecinde Yüksek Öğrenim, Gazi Üniversitesinin Üstlenmiş Olduğu Misyon ve Gündeme Dair Karşılıklı Değerlendirmelerde Bulunuldu.

İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın

Kurt; Başkent Platformu olarak bizler yıllar önce merkeze insanı koyarak misyonumuzun özeti olan, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın’’ anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıkmış, siyasi partilerin şahsi görüşlerinden bağımsız, günlük politize olmuş siyasetten uzak, toplumların tüm katmanlarını kucaklayan bir anlayışa sahip sivil bir inisiyatifiz.

Bizler, tarihi mirasımızdan aldığımız ilham ve ışık Doğrultusun da, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışımız çerçevesinde kuruluşumuzdan bu güne kadar 1200 ’ü aşkın kardeş kuruluşlar diyebileceğimiz misyonumuza gönül vermiş, konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek temsilcileri ile birlikte insan odaklı Lobi faaliyetleri çerçevesinde buluştuk bu minvalde halen uluslararası arenada sivil toplum faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Başkent platformu olarak, medeniyetimize ait insan odaklı tüm çalışmalarınızda Gazi Üniversitesi ile birlikte iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu millet ve devlet menfaatine her türlü katkı sağlayacağımızı bu çerçevede her zaman emre amade olduğumuzu bilmenizi isterim.

Bizler İnanıyoruz ki; merkeze insanı koyarak din, dil, ırk, renk, siyasi düşünce farkı gözetmeden insan odaklı faaliyetlerimizle, insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışının dünyada hâkim olması neticesinde; mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelilerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu bir dünya oluşacak ve böylece bir gün dünya huzur bulacak dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ dan Açıklamalar

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazi Üniversitesinin önemini ve tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Rektör olarak atanan Prof. Dr. Musa Yıldız kendisine ait bilgiler paylaştı.

Gazi Üniversitesinin Önemi ve Tarihçesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi, “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur. Gazi Üniversitesinin altyapısı ve geleneğinin oluşmasında Gazi Eğitim, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin önemli katkıları olmuştur. Gazi Üniversitesi; Çorum Hitit, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve son olarak da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kuruluşunda roller üstlenmiş; tecrübelerini ve birikimlerini paylaşmış bir üniversitedir.

Bugün üniversitede yaklaşık 37 bin öğrenci öğrenim görmekte; başta Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır. Gazi Üniversitesi, yaklaşık 3 bin akademisyeni, lisansüstü programlarında 10 binden fazla öğrencisi ile hem kendi hem de diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılayan uluslararası standartta bir yükseköğretim kurumudur. Türkiye’nin kalkınmasında, gelişmesinde; genç nesillerin akademik ve teknolojik birikiminde önemli roller üstlenen Gazi Üniversitesi, eğitimdeki başarısını hem ulusal hem uluslararası alanda kanıtlamıştır. Öğrencilerine, öğretim elemanlarına, idari personeline ve mezunlarına kazandırdığı “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” sloganının gereğini, kalitesinden ve çizgisinden ödün vermeden sürdürmektedir.

Prof. Dr. Musa Yıldız Kimdir.?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince 13.08.2020 tarih 2020/411 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız atanmıştır.

Prof. Dr. Musa YILDIZ; 1967 samsun doğumludur. 1977 de Karadeniz İlkokulu 1984 samsun merkez imam hatip lisesi 1988 Gazi eğitim fakültesi Arap dili eğitimi anabilim dalı mezunudur. 1988-94 yılları arasında emniyet genel müdürlüğünde çalışmıştır, 1992 yılında gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1994’te Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1999-2000 yılları arasında askerliğini Kara Lisan Okulunda yaptı. GÜ’de 2001 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-04 öğretim döneminde Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı. Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-Eylül 2014 arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak -Mayıs 2015 arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Musa Yıldız, 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Cumhurbaşkanlığının 13.08.2020 tarih 2020/411 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.

Rusça