İçimizdeki cevherler

İçimizdeki cevherler

Yüce yaratıcımız kainatı ve içinde yaşamakta olduğumuz dünyayı en güzel biçimde dizayn etmiştir. Yaratılanların en şereflisi muhakkak ki insanoğludur. Kendisine dünya ve hayatı birer armağan olarak takdim etmiştir. Her şeyin başı sevgi ve hoşgörüdür. Sevgi ve Hoşgörünün açamayacağı kapı yoktur. Yaratıcımız zaten diğer bir tabirle tanınmak, bilinmek, sevilmek sevdirmek üzere biz insanoğullarına ömrümüzü ve dünyayı emanet etmiştir. Savaşlar kıyımlar haksızlıklar üzüntüden gözyaşından yıkımlardan başka hiçbir şey bırakmaz. Dünya toplumlarında birbirini anlama sevgi ve saygı en temel unsur olmalıdır. Çünkü insanoğlu aklı ve düşüncesiyle yaratılanlardan üstündür. Onun için rabbimiz bütün alemi emrimize birer hizmetkar olarak tayin etmiştir.

Dünya sevgiyle döner güneş sevgiyle doğar Kuşlar sevgiyle uçar, Çiçekler kelebeklerle sevgiye koşar. Okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar sevgiyle şenlenir ve tebessüm yağdırırlar. Kısacası rızıklar sevgiyle dağıtılır. Kâinattaki düzen karşısında insanoğlu şaşkınlığını gizleyemez ve amanallahım bu ne mükemmellik dersiniz. Yeryüzü ve gökyüzü gizem dolu esrarengiz olaylarıyla insanı kendisine çezbettirir Derin düşüncelere ve sevgiye ulaştırılır. Dünyamız adeta sevgiyle beslenir. Hoşgörü ve sevgi insanların bedenini ve ruh halini güzelleştirir öyle değilmi? Dünya toplumu içerisinde bu doğrultuda hareket eden nice isimsiz kahramanlar gönül erleri vardır. Kimisi bir hayvanlarını korur barındırır kimisi kuşları kimisi yeryüzüne doğaya gözü gibi bakar, kimisi sular gibi tertemiz akar asla kimseyi incitmezler aynen Hz Mevlana’nın dediği gibi…Bir kalp kıran bin Kâbe yıkmış gibidir. Yaratılanı hoşgörü yaratandan ötürü İnsanoğlunun en büyük eseri Hz Mevlana’nın bu güzel nasihatlerin da gizlidir Toplumlar içinde yüreği yufka gönlü emin kişiliği zengin örnek insanlar var toplumun adeta yol göstericileridir. Sevenler sevilenler ve sayılanlar aynen gökyüzündeki güneş gibidirler. Isınırlar ve Isıtırlar kimle karşılaşsalar tebessümle sohbetleriyle gönülleri fetih ederler.

Bazen kayaya vuran balinaları kurtarırlar bazen de sahipsiz hayvanlara sahip olurlar. Bazen yaralı kuşu tedavi ederler Bazen yaşlılara sahip çıkarak hayır kurumları oluştururlar. Komşuları ile iyi geçinirler onların her derdine koşarlar. Hani derler ya insanoğlunun en büyük yargıcı vicdanlarıdır. Onların vicdanları adil ve davranışları sıcak hayırda yarışırlar tıpkı Hz Ömer gibi yatmadan önce kendisine sorarmış ey Ömer bugün Allah için ne yaptın sözüyle iç içe yaşarlar. İşte bu değerler dünya insanlığını besleyen içimizdeki cevherlerdir. Kötülerin yanlışlıkların haksızlıkların yanında toplumda bir güneş gibi çevresine ılımlı sıcak  bir hava estirir.