GÜÇSİYAD; Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu’na Dahil Oldu

GÜÇSİYAD; Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu’na Dahil Oldu

Ankara( Sivil İnisiyatif) Zeliha Sorkunlu/ GÜÇSİYAD Genel Başkanı Turgay ERENCE, Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Başkanı Prof. Dr. İsa ELİRİ, Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT’la Bir Araya Geldiler.

Görüşmede GÜÇSİYAD Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği Genel Başkanı Erence Şöyle Dedi;
Küresel rekabetin oldukça hızlı, kapsamlı ve yıkıcı etkilerinin yaşandığı bir süreçte; bilgiye dayalı teknoloji ve yenilikçi inovasyon yaratılması, milletimiz, devletimiz ve geleceğimiz için hayati bir sorun haline gelmiştir.

GÜÇSİYAD, milletimizin asli gücü olan vasıflı, yetenekli, üretken yapılarının, sanayiye ve ülke ekonomisine kazandırılmasına destek verecek çalışmalar yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede, sanayi başta olmak üzere her alanda yeni değerler tasarlayan, icat eden ve sürdürülebilir kılan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve bu yapıları bir araya getiren etkinliklere imza atarak, teknolojiyi yaşamla buluşturan, çalıştıkça değer yaratan, ülkemizin refahı, ekonomisi, geniş pazarı, askeri gücü, uzay ve bilim teknolojisindeki üstünlüğü için özveride bulunan tüm milli değerleri bir araya getirmek için yola çıktık.

GÜÇSİYAD olarak Türkiye genelinde 18 ilde şubelerimiz aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca 10 ilde teşkilatlanmalarımız devam etmekte olup nihaiyi hedefimiz 81 ilde teşkilatlanıp vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde ülkemize hizmet etmektir.

Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformuna davet edilmem beraberinde Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu üyesi ve yöneticisi olmam şahsım ve kuruluşum adına gurur verici olduğu gibi kardeş kuruluş olarak GÜÇSİYAD’ ın; Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu çalışmalarına ve gücüne güç katacağına inanıyorum.

Geçmiş yıllarda Başkent Platformu ile birlikte uluslararası arenada ülkemizin menfaatinden yana lobi faaliyetlerinde çerçevesinde birlikte olmamız gerektiğini hep söyledim.

Başkent Platformu gibi GÜÇSİYAD olarak bizlerde “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışı çerçevesinde devlet ve millet menfaatine çalışmayı ibadet sayarız. Ayrıca GÜÇSİYAD olarak bugün burada siz değerli başkanımla bir arada olmaktan dolayı da çok mutluyum. dedi.

Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu başkanı aynı zamanda Başkent Platformu yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. İsa ELİRİ, bildiğiniz gibi Başkent Platformu olarak bizler tarihimizden aldığımız ışık ve ilham doğrultusunda merkeze insanı koyarak misyonumuzun özeti olan, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın’’ anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıkmış sivil bir inisiyatifiz.

Başkent Platformu olarak bizler prensip gereği beraberinde Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışını rehber edinmemiz hasebi ile siyasi partilerin şahsi görüşlerinden bağımsız, günlük politize olmuş siyasetten uzak, toplumun tüm katmanlarını kucaklayan bir anlayışa sahip olduğumuz gibi farklı görüş ve fikirlere hep saygılı olduğumuz dostlarımız ve kamuoyunca iyi bilinmektedir.

Bilindiği gibi Başkent Platformu öncülüğünde, 1200’ü aşkın konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanlarından oluşan Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformunu 26 Haziran 2018 tarihinde STK başkanlarımızla birlikte ortak akılda buluşarak “Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu” nu kurduk ve 1- 2- 3 toplantılarımızı büyük bir katılımla gerçekleştirmiştik.

4.’sünü yapmayı planladığımız toplantıyı, dünyayı tehdit etmeye devam eden covıd-19 nedeni ile içişleri bakanlığının aldığı karar neticesinde maalesef ileri bir tarihe ertelediğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık.

Yerel yönetimler “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” düsturunun tecellisi halka en yakın hizmet birimleri olarak demokrasilerin tecelli ettiği daha çok hizmete esas uygulamaların üzerine inşa edilmiş yapılardır.

Kaşgarlı Mahmut’un  Divanı Lügatit Türk eserinde de bahsolunan “Halkın ‘tebaanın’ sırtını pek karnını tok tutacaksın” ilkesinin vücut bulduğu sosyal, kültürel, ekonomik  hizmet noktaları olarak varlıklarını sürdürmektedirler.

Yerel yönetimler Halk tarafından seçilmiş, başkanlık ve heyeti umumisi, meclis üyelikleri, encümen üyelikleri ve muhtarlıklar gibi demokrasinin unsurları olan bir kısım yapılardan oluşmaktadır. Bu birimlerde sistemle barışık devletin üniter yapısında yer bulan her kesimden, her iradeden, her ideolojik yapıdan temsilciler yer alır.

Bu sebeple yerel yönetimler nezdinde halk meclislerinin yeniden güncellenerek ele alınması ve işler hale getirilmesi zaruriyeti hasıl olmuştur.

Bu düşünce ve görülen lüzum üzerine Başkent Platformunun öncülüğünde Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu kurulmuştur.

Bu Meclislerin varoluş sebeplerini ve amaçlarını anlamak için halkın demokratik yasal haklarını ve öz yönetim fikrinin altını doldurmak gerekir.

Halk meclisleri sundukları öneri ve aldıkları kararlar ile özyönetim modeliyle halka hem kısmi yetki, hem de sorumluluk yüklemektedir.

Bu maksatla vuku bulan yaşama dair zorlukların acil sorunların ivedilikle tespitinin yapılarak bir an önce çözümünün sağlanması noktasında gayret göstermelidir. Burada asıl hedef halkın bizatihi kendisini direkt etkileyen sorunları çözmeye halkı dahil etmek  öneri ve görüşlerini almak  kendi kaderinin sorumluluğunda  söz sahibi olmasını ve kararlara ortak olmasını  sağlamaktır.

Halk meclislerinin gayesi demokrasinin vazgeçilmez ayağını teşkil eden halkı öz yönetime esas uygulamalara hazırlamak ve mevcut yönetimlere aktif bir şekilde dahil etmek için  alt yapı sağlamaktır.

Bu kapsamda halkın merkeziyetçi, otoriter uygulamalardan dayatmalardan korunması için halkın içinde yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik kısacası yaşamsal sorunların çözümüne yönelik bizzat bu unsurların içerisinde yaşayan mutfağında yer alan bireylerin görüş ve düşüncelerine ve çözüm önerilerine yer vermeleri gerekmektedir. Halk meclislerinin amaçları ve gayeleri belli ve nettir.

Yakın bir zamanda Misyonumuz çerçevesinde  yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 81 il başkanımızla online toplantılarımız başlayacak. Dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkent Platformu Genel Başkanı Dr.Mustafa KURT;

“Milli ve Yerli STK temsilcileriyle birlikte İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın anlayışı çerçevesinde uluslararası arenada ülkemizin menfaatinden yana LOBİ faaliyetlerinde bulunmak, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayarak gibi bizlerin de gücüne güç katacağına inanıyorum“

Kardeş STK’larla ortak akılda buluşarak sivil inisiyatif gücünü devlet aklıyla sentezleyerek, millet menfaatine topluma daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Dedi.