DÜNYANIN 15 TEMMUZ’U

DÜNYANIN 15 TEMMUZ’U

Türkiye’nin 15 Temmuz Kıyamı Küresel bir eğlemdir. Dünyayı gasp etmiş (çökmüş) mafya-çete düzenini henüz fark edememiş insanlarımıza bu ifade oldukça iddialı gelebilir. Küresel Çeteye İnfaz[1] adlı kitabımızda bu konuyu teferruatını yazdığımız gibi bilindiği kadarıyla kökeni milattan önce 3000 yılına dayanan, ezoterik, sapkın ve bir o kadar cani, “Tanrı Biziz” diyen bir örgütlenme 1945 yılından sonra dünya yönetimini gasp etti ( kelimenin tam anlamıyla çöktü ).

ABD’nin öldürücü gücünü kullanarak dünyadaki bütün ülkelerin yönetim organlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Medyasına, Finans Kurumlarına, Askeriyesine örgüt elemanlarını yerleştirdi.  Yeryüzünde çatışma ve çatıştırmayı temel yöntem olarak uyguluyor. Her devleti ve her toplumu birbirleriyle çatıştırarak varlığını sürdürebiliyor. Çatışma ve çatıştırma bahanelerini de ülkelerin yönetimlerine yerleştirdiği her kisvedeki elemanlarıyla üretmektedir. Dünya üzerinde oluşturdukları suni güç merkezleri olan ABD – Rusya – Çin ekseninde ülkeleri ve halkları karşılıklı tehditlerle küresel esarete mahkûm etmekdirler.

Bu kutupların asında birbirleriyle gerçek manada hiç çatışmadıkları görülmektedir. Uydurulmuş kurguları, ideolojik karşıtlık görüntüsüyle zavallı halkları ve ülke yönetimlerini aciz ve perişan bir durumda tutmayı başardılar. Ne komünist sanılan Rusya ve Çin yönetimleri ne de kapitalist zannedilen ABD yönetimleri bu küresel çeteden bağımsız değillerdir. Basit bir örnekle ifademizi anlamlandıralım, dünya üzerinde birçok devletin ilk bakışta birbirlerinden bağımsız gibi görünen petrol şirketleri vardır. Rusya ve Çin petrol şirketleri de dâhil olmak üzere dünyadaki bütün petrol şirketleri  Vitol Grup[2] diye isimlendirilen üst yönetim kademesinin kimlerden oluştuğu bilgisi saklanan bir firmaya aittir. Gerek yerel gerekse de uluslararası hukukta bir firmanın üst yöneticilerinin kamuoyuna ilan edilmesi kanuni bir zorunluluk, hukuki bir gereklilikken yıllık cirosu 300 milyar USD’nin üzerinde olan böylesi bir firmanın üst yöneticilerinin gizlenmesi hukuka ve kanuna aykırıdır. Ne var ki küresel çete ne kanun dinler, ne hukuk dinler, “dünyadaki oyunu ben kurdum, kuralları ben yazarım, ben uygularım” der.

Küresel Şeytani Çete, halkları oyalamak için kurguladığı demokrasi tiyatrosuyla, demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik gibi kavramlar üzerinden konuşurken;

  • Demokrasiyi ülkeleri işgal, yöneticileri katletme, darbelerle diktatörler tayin etme aracı,
  • Eşitliği baskı gruplarına iktidar ikram etme aracı,
  • Hukuku eşkıya tavrı uygulamalarına kılıf hazırlama aracı,
  • Adaleti zulüm dayatmalarının ninnisi olarak kullanarak planlarını yürütmektedir.

Bu yazıyı kaleme aldığım şu anda Küresel Cani Çete, Tunus’da demokrasiyi yok etme girişiminde bulunmaktadır. An itibariyle Tunus’umuz halkı tam bağımsızlık yolunda Tunus’umuzun 15 Temmuz Kıyamı’nı gerçekleştiriyor. Daha da önemlisi sosyal medyada Tunus Halkı “Darbeye Türkler gibi direnin” çağrısını yükseltiyor[3].

Bütün bu yazdıklarımızdan Kürsel Çete’nin yenilmez büyük bir güç olduğu kanaati hâsıl olmasın. Hakikatte çok zayıftır çünkü haksızdır, zalimdir ve sapkındır. Bu küresel şeytansılığı haklılıkla kuşatıp, mahkûm edip,  yeryüzünden silecek olan muhteva; Türker’in Horasan Medeniyetinde mevcuttur. Çete ne kadar ezoterik güce sahip olursa olsun, Türker’in Horasan Erenleri her türlü ezoterik gücü mahvedecek ledün ilmi[4],[5]ne sahiptir.

FETÖ örgütü, Kürsel Çete’nin İslam dünyası için örgütlediği bir sapkınlıktan başka bir şey değildir. Dayandırıldığı temel Hz. Muhammed (sav)’in yok edildiği, adına da İslam diyecekleri ucube bir inançtır. Türker’in Horasan Yolu muhtevasıysa tamamen Hz. Muhammed Mustafa ( sav ) merkezlidir.

15 Temmuz Kıyamına karşı dik duran Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçtiği aşamaları kısaca anlatalım;

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki Türk milli kadroları 98 sonu itibariyle devlet yapısı içerisindeki paralel sapkınlıkları yok etme kararı aldı.
  • 2011 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlenmek için gerekli çabaları yürütürken devlete ariz olmuş paralel yapıların tespiti çalışmalarını da yürüttü.
  • Küresel Çete Türkiye’de tasfiye olmamak için 15 Temmuz’da Türkiye’yi i işgale yeltendi. Milli kadrolar ve şanlı Türk milleti ve siyasi lider Recep Tayyip Erdoğan’ın Horasan damarından aldıkları güçle[6] yükselttikleri kıyam çeteyi Türkiye’de mahvetti.
  • Küresel Çete’nin ceberutluğunun farkında olan ve bıkmış olan dünyanın Müslim, gayri Müslim bütün halkları için bu kıyam çok güçlü bir umut oldu. O günden beri küresel çete dünyada çok büyük mevzi kaybetti. Bütün maskeler düştü. Küresel kıyam dünya coğrafyasında her geçen gün yükselerek yayılıyor.

Bunun bir örneği; sevgili Kırgız Türker’imizin, Kırgızistan’ınımızda cıfıt FETÖ çetesini tasfiye etmek adına takdire şayan olarak yürüttükleri mücadeledir. Dünyadaki bütün mazlumları sindirmek için çabalayan gerek CIA, Mossad, MI6 gibi resmi tüzel kişiliğe sahip ya da Bloack Water, Wagner gibi paralı eşkıya ordularının bir diğer deyişle küresel çetenin piyonlarının tehditlerine karşı pervasızca mücadele ederek gereğini yapmaktadır[7].

Türk devletleri arasında kurulan resmi adıyla Türk Devletleri Keneşi küresel, sapkın çetenin tamda kalbine saplanmış bir Türk hançeridir.

Türkler bütün dünyada istiklale timsal olmuş bir millet olma özelliğini sürdürüyor.

[1] https://www.kitapyurdu.com/kitap/kuresel-ceteye-infaz-amp-kokten-siyasi-cozumleme/582408.html

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Vitol

[3] https://video.haber7.com/video-galeri/190277-tunusta-darbeye-karsi-durulmasi-icin-bu-video-paylasiliyor

[4] Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim (ledün ilmi) öğretmiştik. (Kehf suresi, 65)

[5] https://islamansiklopedisi.org.tr/batin-ilmi

[6] https://youtu.be/O3WRRToyDhA

[7] https://www.trthaber.com/haber/gundem/fetonun-ust-duzey-ismi-orhan-inandi-ankarada-sorguda-594477.html

 

Rusça