“Biz de bu kervan da varız”

“Biz de bu kervan da varız”

Yerel Marketler Derneği Başkanı Ali İhsan Gürel, Başkent Platformunun misyonunun özeti olan “ İnsanı Yasatki Devlet Yasasın” anlayışına hizmet etmek için bizde bu kervan da varız dedi..
ANKARA-( Sivil İnisiyatif ) -Yerel Marketler Derneği başkanı Ali İhsan Gürel, Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt’u makamın da ziyaret ederek Başkent Platformunun misyonunun özeti olan “ İnsanı Yasatki Devlet Yasasın” anlayışına hizmet etmek için bizde bu kervan da varız dedi.. Daha sonra Gürel, Kurt’a dernek hakkın da bilgi vererek istişarelerde bulundular.
(YERDER) ‘’YEREL MARKETLER DERNEĞİ’’ Esnafımıza Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Soluk Olacağız..
Amacımız; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanunları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, yurt içinde ve yurt dışında bulunan perakendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeylerinin gelişmesini sağlamak amacıyla teknoloji, Uluslararası rekabet yapabilme kabiliyetine donanımına sahip olmak için fikir alışverişi ve koordinasyonu temin ederek daha ileri bir düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.
Perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uyum, güven ve işbirliğini sağlamak, üyelerin sektördeki gelişimlerini ve büyümelerini sağlamak amacı ile teknolojik gelişmeleri inceleyerek üyeleri bilgilendirmeyi amaç edindik.
Sektörel anlamda insan kaynakları departmanı oluşturarak, eğitim ağırlıklı seminerlerle üyelerin ve personelin eğitimlerini geliştirici çalışmalar yapmak, bu çalışmalarla beraber kalifiye eleman yetiştirilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Uygun bulunan alanlarda üretim ve üretim esaslarına dayalı yatırımları izlemek ve bu konuda fikirler üreterek, üyelerine bilgi aktarmak, perakende sektöründeki teknolojik ve yapısal değişiklikleri tespit edip üyelere iletip, satış politikaları ve yöntemleri geliştirici çalışmalarda bulunmaktayız. Üyeler arasında birlikteliği güçlendirecek sosyal aktiviteler oluşturmak, bununla ilgili öneriler almak ve faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, aynı veya benzer amaçlı dernek ve federasyonlar kurarak, kurulmuş dernek ve federasyonlara üye olmak, aynı amaçla kurulmuş olan hizmet veren diğer derneklerle irtibat ve işbirliği sağlayarak, üyelerin faaliyetleri esnasında piyasaya arz ettikleri ürünler ile ilgili araştırmalar yapmak ve üyelerine bilgi aktarmaktır diye konuştu.

Dr. Mustafa Kurt “İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın Anlayışına İnanmış Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına Platformumuzun Kapıları Sonuna Kadar Açık”
Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt da kabulde yaptığı konuşmada, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışına hizmet edecek tüm sivil toplum kuruluşlarına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, “Başkent platformu sizin gibi iyi niyetli, gerçek sivil toplum örgütlerini bünyesine alarak birlikten kuvvet doğar felsefesiyle faaliyetlerine ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermenin onurunu yaşayacaktır” diye konuştu.
Genel Başkan Dr. Kurt, sözlerini şöyle devam etti;
“Başkent Platformu esasen 2007 yılında Ankara’da bir grup arkadaşla birlikte “insanı yaşat ki devlet yaşasın“ anlayışa hizmet etme maksadıyla bir araya geldi ve kuruluşunu gerçekleştirdi..
O günden bugüne 700 üzerinde ulusal ve uluslararası toplantı gerçekleştirdik, misafirler konuk ettik, bilinçlendirme, istişare toplantıları yaptık.
Misyonumuza inanmış 1000’nin üzerinde sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası arenada Osmanlı vakıf anlayışını yeniden inşa etme çabasındayız.
Platform olarak Atalarımızın mirası olan vakıf anlayışını özellikle Osmanlı imparatorluğunun kuruluş felsefesi olan “insanı yaşat ki devlet yaşasın “ anlayışını ulusal ve uluslararası arenada hizmet etmekten onur duymaktayız.

Biz din, dil, ırk, ayrımı yapmaksızın “insanı yaşat ki devlet yaşasın “anlayışı ile hizmet üreten, insanların mutlu, huzurlu, barış ve refah içerisinde yaşayacağı bir dünyayı öncelikli hedefleri arasında gören bir platformuz…
Bizler inanıyoruz ki mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur..