Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu hedef büyüttü

Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu hedef büyüttü

Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt: “Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu,bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürü, Platform tarafından ,sivil örgütlülük alanına taşınarak ,sivil demokrasinin oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.”

Başkent Platformu Yönetim Kurulu üyeleri danışma kurulu istişare toplantısında buluştu.
Antares Amade balo salonunda düzenlenen istişare toplantısında açılış konuşmasını genel başkan Dr.Mustafa Kurt yaptı.
Mustafa Kurt Konuşmasında şunları dile getirdi; Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik platformu, din, dil, ırk mezhep siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın , dünya insanlarının tümünü kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının huzurlu,refah,mutlu ve barış içerisinde yaşayacağı bir dünya oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüten bir sivil bir inisiyatiftir.
On bir asırdır medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası olan Anadolu topraklarındaki insanlar tüm bu farklılıkları ülkenin büyük zenginliği olarak addetmiş ve ahenk içinde, bir arada yaşamayı başarmıştır.Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu,bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürü, Platform tarafından ,sivil örgütlülük alanına taşınarak ;sivil demokrasinin oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.
Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik platformu’nun yürütmüş olduğu çalışmalar,sadece Türkiye topraklarıyla sınırlı kalmayarak,gücü nispetinde ;bütün dünya insanlarının daha müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için ,olanca gücüyle uğraşan sınır tanımayan bir sevgi barış hareketi olmuştur.
Platform; “İnsanı yaşatki devlet yaşasın “ilkesini düstur edinmiş,bu düsturla bütün dünya insanları için çalışmaya talip olmuş insanlardan müteşekkil bir sivil toplum kuruluşu olmanın , bilinç ve sorumluluğunu taşımaktadır.” dedi.
Daha sonra Dr.Ahmet Aksu, Mustafa Erkılıç,Belma Erdoğan, Latif Şimşek, Dr.Mustafa Ziyai, Behçet Uyanık, Gülçin Polat, Tülay Erim Çömez, Fahri Şenyiğit, İdris Ortakaya, Av.Faruk Evirgen, söz alarak Başkent Platformu’nun ,önümüzdeki günlerdeki çalışma ve faaliyetleri ve platformun yol haritası hakkında ki görüşlerini dile getirdiler.
Konuşmacılar konuşmalarında;platform olarak insanı yaşatki devlet yaşasın anlayışına yıllardır hizmet ettiklerini ,bundan sonrası içinde hedef büyüterek çalışmaların devam etmesi gerekliliği dile getirdiler.
Konuşmacılar ,Platform olarak,bir çok stk ya örnek olduklarını bir çok proje nin gerçekleşmesine katkıda bulunduklarını ,sosyal sorumluluk projeleri ile başarılı hizmetler yapıldığının altını çizdiler.
Yapılan bu çalışmalarla ,gün geçtikçe hız kazanan bu gönül hareketinin bundan sonra ,daha genişlemesi ve daha büyük hizmetlere talip olunması gerekliliğine dikkat çekildi.
Toplantıda önümüzdeki günlerde ,platformun tüzük değişikligine giderek kamu yararına dernek statüsüne kavuşması gerektigi konusunda fikir birliğine varıldı.

İngilizce