Almanya’ya yarım asır önce başlayan göçte gelinen nokta

Almanya’ya yarım asır önce başlayan göçte gelinen nokta

Bugün, yurtdışında yaşayan Türk nüfusunun önemli bir bölümü, bulundukları ülkelerde sürekli olarak ikamet etmektedir. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın birçoğu yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da almıştır. Günümüzde, yurtdışında yaşayan Türk nüfusu, daha çok, aile birleşimine ve göreceli olarak yüksek doğum oranına bağlı olarak artış kaydetmektedir.
Avrupa’da yaşayan Türk göçmenlerin sayısı 27 AB üyesi ülkede toplam 5 milyon 200 bini bulmaktadır..
Almanya, 2 milyon 900 bin Türk göçmenle AB ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, 470 bin Türk göçmenle Hollanda İkinci sırada, Fransa ise 450 bin Türk’le üçüncü sırada bulunuyor.

AB ülkelerinde yaşayan Türk kökenliler bulundukları ülkenin genç nüfustaki payında dikkat çeken bir paya sahip. AB ülkelerindeki 118 bin Türk girişimcisi 51 milyar avroluk yatırım hacmine ulaşmış durumdadır. Girişimci sayısının 2020 yılında 200 bin sınırını aşacağı tahmin edilmektedir
Halen yaklaşık 4 milyonu AB ülkelerinde, 300.000’i Kuzey Amerika’da, 200.000’i Orta Doğu’da, 150.000’i de Avustralya’da olmak üzere, 5 milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yabancı ülkelerde yaşamaktadır.
Türk göçmenler, göç alan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına önemli katkıda bulunmuşlardır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çoğu, artık sadece işçi konumunda olmayıp, akademisyen, bilim adamı, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, iş adamı, sanatçı, politikacı, sporcu gibi çeşitli alanlarda meslek sahipleri olarak göç alan ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katılmaktadır. Ekonomik alanda, birçok Türk vatandaşı, işçi konumundan çıkarak işveren konumuna geçmiş bulunmaktadır. Avrupa’daki Türk işletmelerinin sayısı 140.000 civarındadır Bu işletmeler, yaklaşık 640.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu işletmelerin yıllık toplam cirosu 50 milyar Avro’yu aşmıştır. Son istatistiklere göre, Batı Avrupa’daki Türklerin tüketim harcamaları 22,7 milyar Avro’dur.

IMF kapısında bekleyen Türkiye’den yabancı sermayenin ilgi odağı haline gelen Türkiye’ye

Bir zamanlar IMF kapısında para bekleyen, kredi alabilmek için uğraşan Türkiye portresi ,bugün gelinen noktada artık çok değişmiştir. Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik, hukuki gelişmeler ,Türkiye’yi ekonomik anlamda da cazibe merkezi haline getirmiştir.
Bir zamanlar Türk insanı ekonomik refahı için işçi olarak yurtdışına giderken bugün yurtdışındaki Türk’lerin yanı sıra, Avrupalı ve bütün dünya yatırımcıları Türkiye’yi tercih eder hale gelmişlerdir. Türkiye’deki doğrudan yabancı sermayenin, önceki yıllara oranla 15-20 kat artmasında, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapısal önlemler etkili olmuştur. Türkiye artık, bölgesinde, enerji şirketlerinin gözdesi olan petrol zengini ülkeler gibi cazip yatırım koşullarına sahip bulunmaktadır. Türkiye’ye en yüksek doğrudan yabancı yatırım girişi, AB üyesi ülkeler, Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gerçekleşmiştir.
2010 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 25.800’ün üzerinde yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Bunların üçte ikisi son yedi yıl içinde kurulmuş şirketlerdir.
UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü) tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2008-2010 yılları için doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında Türkiye 15. sırada yer almaktadır.
UNCTAD verilerine göre, 2000’li yılların başında yıllık ortalama 500 milyon dolar ile 900 milyon dolar aralığında doğrudan yabancı sermaye çeken Türkiye, 2005 yılından itibaren 20-30 milyar dolar sermaye çeken ülkeler grubunda yer almıştır.