SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI!

Erken Seçim Tartışmalarına Sivil Toplum Kuruluşlarından Net Cevap!

Kamuoyuna duyurulur!

Başkent Platformu öncülüğünde 1200’ü aşkın sivil toplum kuruluş temsilcisiyle birlikte , “Devletin Sahibi Millettir” “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışına hizmet etmek maksadıyla ”Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu” 81 ilde ortak akılda kurulmuştur.

Bizler “Tam Bağımsız Türkiye” hayalinde olan herkesin destekçisiyiz ve yanındayız.

Devletine bağlı sivil toplum kuruluşları, “Devletin Sahibi Millettir” anlayışından başka hiç bir ekole ve siyasi partiye meyilli olmamalıdır. Çünkü bizler tarihi mirasımızdan aldığımız ışık ve ilham doğrultusunda yüce milletimize  beraberinde devlet aklına katkı sağlamak amaçlı bir araya gelmiş,  geçmişten  geleceğe gönül köprüleri kurma niyetinde olan kuruluşlarız.

Peki Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaç ve Gayesi Ne Olmalıdır?

Sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin amaç ve gayesi “erken seçim” tartışmalarında yer almak değil yalnızca ve yalnızca “hizmet verenle hizmet alan arasında gönül köprülerini kurarak, hizmet odaklı ortak akılda fikir ve tavsiyelerinde bulunmak” olmalıdır!

BİZLER DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ

Bizim anlayışımıza göre Devlet ile Millet Arasında Asla ve Asla Mesafe Olamaz. Büyük Devlet, Milletiyle Var Olan Devlettir; Büyük Devlet, Milletiyle El Ele Olan Devlettir; Büyük Devlet, Milletinin Hukukunu Koruyan, Adaleti Sağlayan, Halkın Can ve Mal Güvenliğini Sağlayan Hürriyeti Hâkim Kılan Devlettir.

Bizler  “Tam Bağımsız Türkiye” hedefinde olan, bütün siyasi partilerin projelerine, ortak açıklamalarına beraberinde ortak kararlarına her zaman koşulsuz destek vereceğiz..

Gündemde Tartışılan Erken Seçim Olacak Mı? Sorusuna Cevabımız İse Açık Ve Nettir.
Ülkemizin iç ve dış siyasetine olumsuz yönde etki edecek her türlü tartışmaya ve erken seçime karşıyız…

Ne Yapmamız Gerekiyor Sorusuna Önerimiz..!

Tüm siyasi partilere çağrımız; İnsanımızın asırlardır aşina olduğu bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü hep beraber sivil örgütlülük alanına taşıyarak, hep beraber sivil demokrasinin oluşmasına katkı sağlamalıyız.

Sivil toplum kuruluşları olarak bizler; sistemden yâda yöneticilerden kaynaklı sorunları yerinde tespit ederek, halkın  mahallinde görüş  öneri ve düşüncelerini alarak beraberinde sorunun nasıl çözüleceğini yerinde tespit ederek, parti ayrımı yapmaksızın ülkemizi yöneten iktidara ve ülkemizi yönetmeye talip olan siyasi partilere gönüllülük esası içerisinde raporlar hazırlayarak sosyal sorumluluk çerçevesinde bildirmek asli görevimiz olmalı.

Siyasi parti temsilcileri; sivil toplum kuruluşları ile  ortak akılda buluşarak sistemden yada yöneticilerden kaynaklı sorunları yerinde tespit etmelerini beraberinde çözüm önerilerini de yine vatandaşlarımızdan aldıkları gerçek bilgi ile ülkemizin bölgesel güncel ”sosyal siyasal kültürel ekonomik” gündemlerini belirlemelerini önermekteyiz.

Siyasi parti temsilcilerinin sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm katmanlarının günü kurtarmak yerine ülkemizin aydınlık yarınları olan yavrularımızın geleceği için taşın altına elini koyması beraberinde teşvik edici projelerle  sosyal medyada kampanyalar yaparak aynı zamanda televizyon programları ve eğitici bilgilendirici toplantılarla toplum teşvik edilmeli.

Seferberlik esası ile, İl ilçe mahalle köy demeden vatandaşlarımızla ortak akılda buluşarak, gönül seferberliği başlatılarak her şeyi siyasetten yâda devletten beklemenin yanlış bir anlayış olduğunu anlatmalıyız.

Bizler böylece sivil inisiyatif gücünü devlet aklıyla sentezleyerek millet menfaatine devletimize daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz çerçevede siyasi partiler sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparlarsa erken seçim geliyor mu? Veya cevabını aradığımız diğer sorulara yönelik tüm sorulara birlikte cevap bulacağımız gibi beraberinde sivil örgütlülük alanına genişleterek demokrasimize çok büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Saygılarımızla

Başkent Platformu
Yerel Yönetimler
Halk Meclis Platformu

Haber Kaynağı : Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi/ Ankara